Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 27 Caritate și închinare

Ioan 12:1-11 – „Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort şi pe care îl înviase din morţi. Acolo, I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce şedeau la masă cu El. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei şi s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis: ‘De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei şi să se fi dat săracilor?’ Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Isus a zis: ‘Las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.’O mare mulţime de iudei au aflat că Isus era în Betania şi au venit acolo nu numai pentru Isus, ci ca să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. Preoţii cei mai de seamă au hotărât să omoare şi pe Lazăr, căci din pricina lui mulţi iudei plecau de la ei şi credeau în Isus.


IDEI DE BAZĂ

¶Maria, sora lui Lazăr cel înviat de Isus, face un gest de închinare față de Isus convinsă că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 26 Isus se va întoarce pe Pământ

Matei 24:1-35 – „La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. Dar Isus le-a zis: ‘Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.’ El a şezut jos, pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El, la o parte, şi I-au zis: ‘Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?’ Drept răspuns, Isus le-a zis: ‘Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Şi vor înşela pe mulţi. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie, împotriva altei împărăţii şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci, mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: ‘Iată, Hristosul este aici sau acolo!’, să nu-l credeţi. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi, vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 25 Actul de identitate al Împarației

Ioan 13:31-38 – „După ce a ieşit Iuda, Isus a zis: ‘Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi Dumnezeu a fost proslăvit în El. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuşi, şi-L va proslăvi îndată. Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, şi, cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum. Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.’ ‘Doamne’, I-a zis Simon Petru, ‘unde Te duci?’ Isus i-a răspuns: ‘Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai târziu vei veni.’ ‘Doamne’, I-a zis Petru, ‘de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.’ Isus i-a răspuns: ‘Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.”


IDEI DE BAZĂ

¶Isus vede proslăvirea Sa în jertfa pe care o va aduce înaintea lui Dumnezeu pentru ispășirea omului păcătos… Citește în continuare

Pastorul Paul Negruț trage un puternic semnal de alarmă, pentru comunitatea creștină contemporană!!

All that is necessary for evil to triumph, is for good people to do nothing!

Edmund Burke 1729-1797Direcția în care a luat-o lumea seculară, este efectiv de speriat și parcă de neoprit. O lume fără Dumnezeu descrisă foarte clar în Romani, Capitolul 1.

Ce este de-a dreptul de speriat, este lipsa de reacție a liderilor creștini, care sunt tot mai intimidați și speriați si parcă complet resemnați. Pe fondul acestei situații parcă fără ieșire, iată că pastorul Paul Negruț dă pe față și explică cu argumente biblice adevărata cauză care stă la baza acestei situații parcă pierdută de sub control!

Ma bucur să văd un slujitor curajos, care a decis să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, gata să plătească prețul pentru a trage un semnal de alarmă și de a provoca comunitatea creștină internațională la o pocăință reală, gata să spună lucrurilor pe nume, indiferent de consecințe.

Sper să vedem cât mai mulți slujitori, urmându-i exemplul fratelui Negruț, până nu va fi prea târziu.


Mulțumim frate Negruț, GBY!

Cu dragoste,
mike olari

Dar haideți să-l ascultăm direct pe pastorul Negruț


Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 24 Numai prin Isus se poate ajunge la Dumnezeu

Ioan 14:1-14 – „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.’ ‘Doamne’, I-a zis Toma, ‘nu ştim unde Te duci. Cum putem să ştim calea într-acolo?’ Isus i-a zis: ‘Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.’ ‘Doamne’, i-a zis Filip, ‘arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns!’ Isus i-a zis: ‘De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl: şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.”


IDEI DE BAZĂ

¶Isus a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine!”… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 23 Roditori prin El, nu prin noi înșine

Ioan 15:1-11 – „Eu sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Vierul. Pe orice mlădiţă care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie, şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţeşte, ca să aducă şi mai mult rod. Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină.”


IDEI DE BAZĂ

¶Este absolut necesară conexiunea noastră directă cu Isus, altfel nu vom putea aduce roade pentru Împărăție.
¶Rodirea creștină depinde și de întreținerea sau curățirea noastră de către Dumnezeu. Această conexiune cu Cristos, aduce răspuns pentru rugăciuni… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 22 Neapreciați de lume

Ioan 15:18-27 – „Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cine Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine, şi pe Tatăl Meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au urât fără temei.’ Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. Şi voi de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început.”


IDEI DE BAZĂ

¶Isus ne atenționează că nu ar trebui să ne așteptăm ca lumea să ne aprecieze sau să ne prețuiască. De fapt împotrivirea lumii este una din cele mai bune dovezi ale faptului ca cineva este urmaș al lui Cristos.
¶Persecuția lumii este de neevitat datorită identității de copii ai lui Dumnezeu și apartenenței la Împărăția Lui… Citește în continuare

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 21 Neutralitatea nu este o opțiune

Matei 12:38-48 – „Atunci, unii din cărturari şi din farisei au luat cuvântul şi I-au zis: ‘Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!’ Drept răspuns, El le-a zis: ‘Un neam viclean şi preacurvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului. Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-L vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi n-o găseşte. Atunci zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.’ Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.”


IDEI DE BAZĂ

¶Cei ce vedeau nenumărate minuni în slujirea lui Isus, Îi cer din nou un semn pentru a crede în El. Isus le aduce două argumente ale credinței din Vechiul Testament… Citește în continuare

Rodica (Galis) Cuc a plecat la Domnul la numai 58 de ani!!

Am cunoscut familia Galis, în mod special pe pastorul Galis tatăl ei, din anii 1983 când am ajuns în Chicago. Nu cred că în acea perioadă a existat vreun român ajuns în Chicago care să nu-l fi cunoscut pe pastorul Galis și să nu fi beneficiat într-un fel sau altul de ajutorul pastorului  Galis, emigrare, jobs etc.

Era un om deosebit, cu o inimă deosebit de mare și  neobosit în ajutorarea tuturor românilor emigranți ajunși în Chicago, indiferent de apartenența religioasă. Un exemplu demn de urmat.

Cred că Rodica i-a semănat mult! Am cunoscut-o încă de la începutul lansării mele pe blogosferă. M-a ajutat în multe feluri, dar mai ales în preluarea unor articole de pe blogul meu și expunerea lor pe blogul ei, care avea cea mai mare popularitate dintre toate blogurile creștine, în acea perioadă.  Momentul în care am reușit să o cunosc cel mai bine pe Rodica, a fost în perioada de mare încercare prin care a trecut familia Bodnariu. Rodica, cu o dăruire rar văzută, s-a implicat atât de mult încât, la un moment dat efectiv ajunsese la epuizare.

În acea perioada am vorbit de mai multe ori cu ea la telefon și eram profund mirat cât de mult încerca să ajute, prin blogul ei, pe toți cei ce erau afectați de acea situație parcă fără ieșire. A avut o inimă specială în care clocotea o dragoste dumnezeiască, cum rar mi s-a dat să văd. Avea doar cuvinte de încurajare și apreciere față de toată lumea.

Vestea plecării ei în veșnicii, m-a luat efectiv prin surprindere. Sunt convins că pentru ea este o bucurie să-L întâlnească pe ISUS, pe care L-a iubit și slujit cu toată inima. Apoi sunt convins că a fost întâmpinată cu multă bucurie de părinții ei și mulți alți iubiți din familie cât și prieteni care au plecat la cele veșnice de mai mult timp.

Dacă in cer a avut loc o mare bucurie, aici pe pămînt Rodica a lăsat un gol mare și durere care poate fi liniștită puțin, cu gândul că într-o zi se vor revedea, iar această revedere nu va fi una temporară, ci pentru veșnicii.

Dragă familie Cuc, eu și familia mea vă spunem ,,SINCERE CONDOLEANȚE’’
Ne rugăm Domnului pentru voi să vă mângâie cu speranța revederii și să vă fie EL tot ceea ce Rodica a reprezentat pentru voi!

🙏

Cu mult respect și dragoste,
        mike olari


Vreau sa anunt toti prietenii nostri de pe Facebook, o veste trista care ne-a lasat in soc si la care nu ne-am asteptat. Sotia mea iubita, Rodica Cuc, a trecut la Domnul la data de 29 iunie, 2021, la varsta de numai 58 de ani, la doua saptamani dupa ziua ei de nastere. Ea este fiica Pastorului George Galis, Fondatorul bisericii Philadelphia, din Chicago, un Pastor care a iubit si ajutat pe toti oamenii indiferent de confesiunea lor religioasa. Rodica a lucrat cu multa placere si daruire, la blogul RODIAGNUSDEI, pe care l-a pornit cu putin inainte de trecerea la Domnul a tatalui sau. Acest blog crestin a ajuns sa fie blogul numarul unu a crestinilor din Romania, la care a activat pana ce a cazut bolnava, cand nu a mai putut sa lucreze la el din cauza bolii. A vrut sa se faca bine si sa continue aceasta lucrare pe care a facut-o din dragoste pentru Dumnezeu si pentru fratii si surorile de pretutindeni. Serviciul de priveghi va avea loc la Biserica Philadelphia din Chicago, Joi 8 iulie la ora 7 seara ora Chicago, iar serviciul de inmormantare va avea loc vineri 9 iulie la ora 10 dimineata, ora Chicago.Stim ca Domnul a iubit-o si este ea acum in vesnicie la loc bun, unde se intalneste cu toti cei dragi ai ei, A trecut la Domnul cu zambet pe fata, ca si a unui copilas care zambeste prin somn in timpul unui vis frumos, ingeresc. Am fost la capataiul ei, impreuna cu copiii nostri cand Domnul a luat-o acasa la El. Noi o vom plange si vom ramane indurerati cat vom trai pe acest pamant de pierderea ei, ea plecand mult prea devreme din mijlocul nostru. Va multumim tuturora celor care au indragit-o pe sotia mea iubita pe care Dumnezeu a tinut-o alaturi de mine 40 de ani. Ii vom simti lipsa forever. O iubim forever! Sotul Avram Cuc si copiii nostri, Leslie, Jackie, Stefanie, Richie, Jeremy.

God Bless you all, Thank you for everything!

Please share.


Sursa: FACEBOOK Rodi Avram


I want to announce all our facebook friends, sad news that left us in shock and that we did not expect. My beloved wife, Rodica Cuc, passed to the Lord on June 29, 2021, at the age of only 58, two weeks after her birthday.She is the daughter of Pastor George Galis, founder of the Philadelphia Church in Chicago, a Pastor who loved and helped all people regardless of their religious confession. Rodica worked with great pleasure and dedication on the blog RODIAGNUSDEI, which he started shortly before the passing to the Lord of his father.This Christian blog ended up being the number one blog of Christians in Romania, which he activated until he fell ill, when he could no longer work on it because of the disease. He wanted to get better and continue this work that he did out of love for God and for brothers and sisters everywhere.The wake service will be held at the Philadelphia Church in Chicago, Thursday, July 8 at 7 p.m. Chicago time, and the funeral service will take place Friday, July 9 at 10 a.m., Chicago time. We know that the Lord loved her and is now forever in a good place, where she meets all her loved ones. , passed to the Lord with a smile on his face, as well as a little child who smiles in his sleep during a beautiful, angelic dream.We went to her end, with our children when the Lord took her home to Him, we will mourn her and remain grieving as long as we live on this earth by her loss, she leaving far too soon from our midst.

Thank you to everyone who loved my beloved wife whom God has kept with me for 40 years. We’ll miss him forever. We love her forever! Husband Avram Cuc and our children, Leslie, Jackie, Stefanie, Richie, Jeremy.

God Bless you all, Thank you for everything!

Please share.

Source: FACEBOOK Rodi Avram

Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 20 Nu moartea are ultimul cuvânt

Ioan 11:1-46 – „Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Isus să-I spună: ‘Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.’ Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: ‘Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.’ Şi Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr. Deci, când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era şi în urmă a zis ucenicilor: ‘Haidem să ne întoarcem în Iudeea.’ ‘Învăţătorule’, I-au zis ucenicii, ‘acum, de curând, căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudeea?’ Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticneşte, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar, dacă umblă noaptea, se poticneşte, pentru că n-are lumina în el.’ După aceste vorbe, le-a zis: ‘Lazăr, prietenul nostru, doarme , dar Mă duc să-l trezesc din somn.’ Ucenicii I-au zis: ‘Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.’ Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. Atunci, Isus le-a spus pe faţă: ‘Lazăr a murit. Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.’ Atunci, Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: ‘Haidem să mergem şi noi să murim cu El!’ Când a venit, Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt. Şi, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii, mulţi din iudei veniseră la Marta şi Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte, iar Maria şedea în casă. Marta a zis lui Isus: ‘Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu.’ Isus i-a zis: ‘Fratele tău va învia.’ ‘Ştiu’, I-a răspuns Marta, ‘că va învia la înviere, în ziua de apoi.’ Isus i-a zis: ‘Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?’ ‘Da, Doamne’, I-a zis ea, ‘cred că Tu eşti Hristosul,… Citește în continuare