Prioritatea dragostei!

Ioan 15: 9-17 – „Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.Dacăpăziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuriavoastră să fie deplină.Aceastaeste porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu.Nu este maimare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţice vă poruncesc Eu.Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru căv-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.Nuvoi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-amrânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca oriceveţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.Vă poruncescaceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Isus îi învață pe ucenici că dragostea este cea mai importantă prioritate a Împărăției lui Dumnezeu.
  • Dragostea adevărată își are originea în Sfânta Treime, și a fost manifestată prin jertfa lui Isus pe cruce.
  • Dragostea se manifestă prin ascultare de Dumnezeu, rodire și împărtășirea ei cu ceilalți urmași ai lui Cristos.

Sora Neli – Condamnată la 10 ani de închisoare!

Cu toate că în mod normal s-ar părea ca cel mai potrivit loc pentru ca cineva să-L  întâlnească pe Dumnezeu ar trebui să fie Biserica, totuși nu este așa. Foarte mulți Îl întâlnesc pe Dumnezeu în tot felul de locuri și ipostaze, cum ar fi, spitale, pușcării situații disperate din viață, etc.

Sora Neli nu este străină de o întâlnire anormală, dar necesară! Povestea întoarcerii sorei Neli de la o religie la o RELAȚIE cu Dumnezeu, este una pe cât de dramatică, pe atât de reală. Sora Neli este una dintre ucenicii sorei Cornelia, care aleargă neobosită la distanțe mari, cu cheltuieli multe, pentru a salva pe cât mai mulți de la iad, în mod special, pe cei din penitenciare, unde prea puțini îi mai caută.

În clipul ce urmează, o veți auzi  personal pe sora Neli, în cele mai mici detalii cum Dumnezeu a lucrat prin diferite metode și diferite persoane, la aducerea ei în Împărăția Cerurilor!

Sper ca mulți dintre cei ce vor urmări aceasta mărturie să fie încurajați, ajutați și de ce nu, să aibă parte de intrarea lor în Împărăția lui ISUS!

Toata slava pentru aceste lucrări minunate se datorează lui Dumnezeu!

  mike olari


Cine este și cu ce se ocupă sora Cornelia?

Am întâlnit-o pe sora Cornelia, la Penitenciarul de femei din Craiova, la un botez în apă Nou Testamental.

M-a uimit dragostea ei pentru acele deținute și felul în care s-a raportat la ele. Nu sunt mulți cei capabili de o astfel de iubire și dăruire cum am văzut la această soră, care venea de la 300-400 de kilometri, cu diferite mijloace de transport și foarte costisitor, pentru a petrece o oră cu aceste femei uitate chiar și de cei din familiile lor. Apoi, nu mică mi-a fost uimirea să văd bucuria și entuziasmul cu care a fost primită de aceste femei, unele dintre ele chiar foste criminale, dar acum transformate de Duhul Sfânt și născute din nou, cu alte cuvinte, surori în Cristos.

Bucuria noastră a tuturor celor prezenți acolo, a fost nemaipomenită și datorită faptului că în urma predicării Evangheliei, încă o deținută prezentă în curte la acel botez, la un moment dat a fost atât de puternic atinsă de Cuvântul Evangheliei, că efectiv s-a smuls dintre celelalte deținute prezente și ele la acest botez și a venit în fuga mare, plângând, până în față pentru a fi botezată. A fost extraordinar să vezi oameni ținuți încuiați acolo în penitenciar cu zăvoare și lacăte, privați de libertate, dar eliberați în sufletul lor de povara păcatelor, prin SÂNGELE lui ISUS.

Dumnezeu transformase acel loc sinistru, într-un „colț de Rai”.

Dar haideți să o ascultăm pe sora Cornelia cu mai multe detalii despre lucrarea din penitenciar și multe alte experiențe din câmpul Evangheliei. Pentru mine a fost o experiență de neuitat, cu impact etern.

Vă doresc vizionare binecuvântată!
mike olari


Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu!

Desigur că sărbătoarea Paștelor este o sărbătoare care ar trebui să se concentreze mai mult pe partea spirituală și în care să ne rezervăm un timp special  pentru a medita la sufletul nostru care este veșnic!!

Din păcate, cei mai mulți chiar numindu-se ,,creștini’’, sunt preocupați mai mult de trupul acesta trecător, chiar într-o sărbătoare cu conotații mai mult Spirituale.

În lecția ce urmează, vă prezentăm detalii despre viața lui Isus pe planeta Pământ ca Fiu al lui Dumnezeu și cum venirea Lui pe planeta noastră a schimbat și împărțit lumea în două categorii de oameni, cu destinații veșnice, dar complet diferite!

În ce privește dovada că ISUS a fost și este Fiul lui Dumnezeu, având o misiune SPECIALĂ pe planeta noastră, citiți și ascultați mesajul de mai jos.

• Deși vedeau toate minunile făcute de Isus, ei considerau că
este ofensatoare și de neacceptat afirmația lui Isus că El este
Fiul lui Dumnezeu.
• Împărăția lui Dumnezeu are la bază întruparea Fiului lui
Dumnezeu și venirea Sa în lumea noastră. Cine nu crede
acest adevăr nu poate descoperi Împărăția adusă de Isus în
lumea noastră.
• Oamenii se vor împărți, și numai cei numiți de Isus „turma
Lui” Îl vor recunoaște, vor crede în El, vor avea parte de viața
veșnică și nimeni nu îi va putea lua din mâna Tatălui.
• Necredința îi situează pe unii în afara Împărăției în orice
perioadă a istoriei vor trăi.


Vă dorim o vizionare binecuvântată cu efecte benefice pentru sufletul vostru și un Paște BINECUVÂNTAT!!

HRISTOS A ÎNVIAT!!

mike olari

Umplerea Duhului Sfânt – determinare și perseverență

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.”
Ioan 14:15-18

Dacă ceva lipsește bisericii contemporane, acel lucru este cu siguranță  dependența de Duhul Sfânt. La plecarea Sa de pe pământ, ISUS ne-a promis și nouă, urmașilor Săi, Duhul Sfânt care va fi cu noi și în noi și care ne va purta de grijă în toate, până când El va reveni și ne va lua cu El în Împărăția Cerurilor.

Dacă o mare mulțime de biserici și creștini sunt apatici, fără putere și fără o bucurie evidentă, este pentru că nu au experimentat umplerea cu Duhul Sfânt de care avem nevoie de la primul pas pe această cale și până la ajungerea în Împărăția Cerurilor. Prea mulți au doar o formă de evlavie(o religie), dar nu se vede nicio putere în viața lor de creștini. Duhul Sfânt nu este doar vorbirea în alte limbi sau prorocirea, ci mult mai mult decât atât. Prezența persoanei și lucrării Duhului Sfânt este indispensabilă în viața unui urmaș adevărat al lui Cristos, născut din nou.

Iată câteva dintre lucrările Duhul Sfânt:
• Nașterea din nou și umplerea de dragoste față de Dumnezeu și cei din jur.
• Lumină în ceea ce privește perspectiva Împărăției și a Împăratului.
• Lumină în înțelegerea Cuvântului Biblic și împlinirea lui.
• Biruință asupra ispitelor și a păcatului în cele mai mici detalii.
• Creșterea și maturitatea spirituală și implicit pregătirea BISERICII pentru RĂPIRE.

Absența umblării în Duhul Sfânt în viața unui creștin este o tragedie; este practic imposibil să trăiești o viață creștină de biruință împotriva păcatului și fără mari șanse la Împărăție. Vestea bună este că Dumnezeu dăruiește Duh Sfânt, dacă cineva Îl dorește cu toată inima și-L cere cu credință. Se poate observa faptul că cei mai mulți creștini, cred că dețin și sunt conduși de Duhul Sfânt, dar este oare așa??

Prin cele 6 lecții din Capitolul 9 al cărții ,,Dumnezeu te iubește‘’, lecții pe care le vom reda și în format video în următoarele săptămâni, dorim să aprofundăm lucrarea REALĂ a Duhului Sfânt așa cum a fost lăsată și trăită de ISUS. Credem ca este un subiect foarte important, care trebuie înțeles corect și care să ajute pregătirea creștinilor pentru evenimentul iminent numit RĂPIREA BISERICII LA CER!!

Felul în care se desfășoară evenimentele din ultima perioadă dar și repeziciunea cu care se desfășoară, trebuie să pună pe gânduri pe oricine, în ce privește FINALUL VIEȚII pe Terra!?

  Cu dragoste pentru voi toți,
              mike

Trecerea de la o RELIGIE la o RELAȚIE, se poate face doar cu ajutorul DUHULUI SFÂNT!

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.”
Ioan 14:15-18

Dacă ceva lipsește bisericii contemporane, acel lucru este cu siguranță  dependența de Duhul Sfânt. La plecarea Sa de pe pământ, ISUS ne-a promis și nouă, urmașilor Săi, Duhul Sfânt care va fi cu noi și în noi și care ne va purta de grijă în toate, până când El va reveni și ne va lua cu El în Împărăția Cerurilor.

Dacă o mare mulțime de biserici și creștini sunt apatici, fără putere și fără o bucurie evidentă, este pentru că nu au experimentat umplerea cu Duhul Sfânt de care avem nevoie de la primul pas pe această cale și până la ajungerea în Împărăția Cerurilor. Prea mulți au doar o formă de evlavie(o religie), dar nu se vede nicio putere în viața lor de creștini. Duhul Sfânt nu este doar vorbirea în alte limbi sau prorocirea, ci mult mai mult decât atât. Prezența persoanei și lucrării Duhului Sfânt este indispensabilă în viața unui urmaș adevărat al lui Cristos, născut din nou.

Iată câteva dintre lucrările Duhul Sfânt:
• Nașterea din nou și umplerea de dragoste față de Dumnezeu și cei din jur.
• Lumină în ceea ce privește perspectiva Împărăției și a Împăratului.
• Lumină în înțelegerea Cuvântului Biblic și împlinirea lui.
• Biruință asupra ispitelor și a păcatului în cele mai mici detalii.
• Creșterea și maturitatea spirituală și implicit pregătirea BISERICII pentru RĂPIRE.

Absența umblării în Duhul Sfânt în viața unui creștin este o tragedie; este practic imposibil să trăiești o viață creștină de biruință împotriva păcatului și fără mari șanse la Împărăție. Vestea bună este că Dumnezeu dăruiește Duh Sfânt, dacă cineva Îl dorește cu toată inima și-L cere cu credință. Se poate observa faptul că cei mai mulți creștini, cred că dețin și sunt conduși de Duhul Sfânt, dar este oare așa??

Prin cele 6 lecții din Capitolul 9 al cărții ,,Dumnezeu te iubește‘’, lecții pe care le vom reda și în format video în următoarele săptămâni, dorim să aprofundăm lucrarea REALĂ a Duhului Sfânt așa cum a fost lăsată și trăită de ISUS. Credem ca este un subiect foarte important, care trebuie înțeles corect și care să ajute pregătirea creștinilor pentru evenimentul iminent numit RĂPIREA BISERICII LA CER!!

Felul în care se desfășoară evenimentele din ultima perioadă dar și repeziciunea cu care se desfășoară, trebuie să pună pe gânduri pe oricine, în ce privește FINALUL VIEȚII pe Terra!?

  Cu dragoste pentru voi toți,
              mike


Este pornografia păcat?! (Episodul 1)

Din păcate, mulți oameni, unii chiar așa-zis creștini, se joacă cu acest păcat care face așa de multe victime, chiar și în rândul slujitorilor!

Acest păcat nemărturisit și nu numai, a adus în bisericile noastre o stare de apatie și lipsă de entuziasm pentru lucrurile SFINTE! Și totuși, nimeni nu ar trebui să se complacă în această stare, care va sfârși în a-ți petrece veșinicia departe de Dumnezeu.

Urmăriți o discuție sinceră, deschisă și foarte practică despre acest subiect, atât de mult ocolit.

Sper din inimă ca la finalul celor două episoade, ce vor urma pe acest subiect, să aveți parte de o înțelegere completă despre acest subiect și de ce nu, pentru cei ce au o problemă în această direcție, să găsească soluția biblică spre a fi eliberați.

Cu multă dragoste,
           mike


Pastorul Gigi Furdui are CUVÂNTUL!

Implicarea fratelui Gigi în scrierea cărții „Dumnezeu te iubește”, a fost foarte importantă și cred din suflet că va deveni o mare  bucurie și binecuvântare pentru toți cei ce vor citi această carte.

Fiecare moment de implicare a fratelui Gigi în promovarea cărții, este de bun augur și de dorit. El însuși povestește cât de grea a fost conectarea lui cu aceste învățături ale Lui Isus, pe cât de simple, pe atât de profunde și necesare pentru orice creștin adevărat și dornic nu de o religie, ci de o RELAȚIE cu Făcătorul lui.

Bucuria mea și a echipei noastre este mare, să vă putem prezenta primul episod filmat cu fratele Gigi.

Va dorim o vizionare binecuvântată tuturor!

Cu dragoste și respect,
      mike olari

Fără cuvinte!

Imaginea de mai jos este cât se poate de reprezentativă pentru timpurile trăite de omenire, chiar acum.

Suntem strânși din toate părțile: pandemie, războaie, dezinformare și minciună la tot pasul, iar încrederea în Mass-media și în cei ce ar trebui să ne informeze și să ne protejeze, este aproape inexistentă!?


Ce-i de făcut, la cine să apelăm, unde să ne refugiem??


Ei bine, acesta este momentul în care singurul loc sigur, chiar dacă pare absurd pentru omul firesc, este încrederea noastră necondiționată în Dumnezeu, așa după cum aceste căprioare neajutorate, și-au găsit scăparea într-un singur loc de pe acea stâncă, unde dușmanul, deși destul de aproape să le înhațe, totuși nu a putut, fiindcă stânca era o protecție sigură pentru ele.

Stânca celor mântuiți este brațul LUI Dumnezeu, unde este sigurul loc sigur în astfel de momente, iar eliberarea din toate constrângerile vieții de pe această planetă blestemată, se apropie cu pași rapizi, adică plecarea BISERICII la Cer.

Întrebarea se pune: suntem noi pregătiți pentru acest eveniment UNIC și IMINENT??


VINO DOAMNE ISUSE!!!

Din dragoste,
mike

FII PARTENERUL NOSTRU LA EVANGHELIZAREA ROMÂNIEI!

Matei 28:19,20Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin

Această provocare lansată de ISUS cu aproximativ 2000 de ani în urmă, pare mai de actualitate astăzi, decât atunci când a fost lansată de Isus. Cred că este timpul de a trece de la teorie, la fapte concrete.

Foarte multe organizații religioase și-au construit clădiri falnice cu confort de 5 stele, uitând complet de cei de afară, care zilnic mor în păcatele lor.

Este timpul să ieșim din acestă zona a confortului și cu mult curaj și dragoste, să pornim în căutarea celor ce zac în pierzare. Avem obligația să demarăm o evanghelizare la nivel de țară, sfârșitul se apropie cu pași rapizi. DORIM POPORUL ROMÂN SALVAT!!

Ascultați clipul video de mai jos, prin care sunteți conduși pas cu pas în această direcție. IMPLICĂ-TE!

Cu dragoste pentru REGELE ISUS!
mike