UMBLAREA ÎN PLINĂTATEA DUHULUI SFÂNT

Faptele Apostolilor 4:1-13
Faptele Apostolilor 7:55-60
 • Petru, cel ce se lepădase de Isus în fața unei slujnice, vorbește cu îndrăzneală mulțimilor adunate despre învierea lui Isus.
 • Arestați și duși în fața liderilor religioși, Ioan și Petru, plini de Duhul Sfânt, au curajul acum să-i confrunte și să-i acuze de răstignirea lui Isus.
 • Ei nu încearcă să se scoată în evidență pentru vindecarea ologului, ci Îl înalță pe Isus, El fiind singurul care dă mântuirea.
 • Plinătatea Duhului Sfânt, care L-a întărit pe Isus, L-a înviat din morți și L-a ridicat la Cer, este evidentă în același fel și la primul martir, Ștefan, care nu numai că Îl vede pe Isus la dreapta lui Dumnezeu, dar este în stare să se și roage cu durere pentru cei care îl omorau.

RETROSPECTIVA  2022!

Episodul #1

A trecut un an de când proiectul cărții  „Dumnezeu te iubește” a fost demarat, iar astăzi, o parte dintre frații implicați în acest proiect, pot depune mărturii binecuvântate, despre cum Dumnezeu a onorat implicarea, dedicarea și perseverența celor implicați.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei ce s-au implicat cu atâta dăruire, dragoste și lepădare de sine, dar și pentru izbânda dată de El tuturor celor ce s-au pus la dispoziția Lui.

Bucuria noastră este mare văzând cum Împărăția Lui Dumnezeu se extinde și prin proiectul ,,DUMNEZEU TE IUBEȘTE’’ salvând suflete de la iad.

În următoarele 5-6 episoade, vă propunem să ascultați câțiva dintre frații care au fost implicați activ în această lucrare, aducând tot felul de experiențe frumoase și încurajări în atenția noastră, una mai mișcătoare ca alta!

Pentru toată izbânda și experiențele aduse de acești frați, dorim să dăm toată Cinstea, Gloria, Slava, dar și creditul, lui Dumnezeu! El a deschis uși și inimi, pe care nici unul dintre noi nu le-ar fi putut deschide!

Duhul Sfânt care a inițiat această lucrare încă de la început, a fost prezent întregul an, mereu și mereu în această lucrare, în cele mai mici detalii și tot EL continuă să inspire și să folosească, după buna Sa voie, când vrea, pe cine vrea!

Vizionare binecuvântată!
–mike–

Credibilitatea lui Isus

– Ioan 5:31-47 –
 • Liderii religioși contestă credibilitatea lui Isus, spunând că nu are altă susținere decât ceea ce El spune despre Sine.
 • Isus prezintă patru susținători care mărturisesc în favoarea Lui: Ioan Botezătorul, mărturia Tatălui Ceresc, mărturia minunilor și mărturia Vechiului Testament.
 • În cele din urmă, Isus demască motivul pentru care ei refuză să creadă, și anume dorința lor de a fi onorați de oameni. Astfel, ei umblă după slava pe care și-o dau unii altora, în loc să umble după aprecierea lui Dumnezeu.
 • Isus demască de asemenea faptul că ei nu cred cu adevărat nici măcar în Scripturile Vechiului Testament și, nefiind interesați de adevăr, cred doar ce le convine.

Lucrarea Duhului Sfânt în lume și în Biserică

– Ioan 16:1-15 –
 • ISUS le vorbește ucenicilor despre finalul misiunii Lui pe acest pământ și importanța întoarcerii la Tatăl, de unde Îl va trimite pe Duhul Sfânt.
 • Deși Duhul Sfânt va fi trimis ucenicilor pentru a ține locul lui Isus, El va avea o lucrare și cu privire la lume.
 • Ucenicii au nevoie de călăuzire zilnică și de descoperire pentru a putea trăi viața Împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta.

DUMNEZEU TE IUBEȘTE!     Film de scurtmetraj!

Mulțumim Domnului și totodată fratelui Ovi, care așa după cum ne-a promis cu ceva timp în urmă, a reușit să ducă  la bun sfârșit acest proiect!

După ce cu aproximativ două săptămâni în urmă ați putut viziona trailerul acestui film, iată că acum puteți viziona întregul Film! 

Aș dori ca acest film să fie aducător de balsam vindecător, pentru toți cei ce trec prin anumite stări sufletești, asemănătoare celor din acest film! Dumnezeu are diverse căi de a ajunge la inima oamenilor! Credem că și un astfel de Film, bazat în parte pe experiențe reale, să poată fi transformat într-un leac alinător pentru oricine trece prin anumite situații delicate,  acum când lumea întreagă sărbătorește cu bucurie, Nașterea MÂNTUITORULUI NOSTRU ISUS CHRISTOS!

Nu trebuie dat uitării sub nici o formă, faptul că ISUS CHRISTOS, are soluții pentru toate problemele noastre!

,,SĂRBĂTORI FERICITE’’
Merry Christmas!
  mike


Vă dorim vizionare binecuvântată!

MULTIPLICARE PRIN UCENICIE

– Marcu 3:13-19 –
 • Prin alegerea și promovarea celor doisprezece ucenici, Isus
  prezintă regula multiplicării prin ucenicie.
 • Ucenicii aleși de Isus sunt din pături sociale diferite, astfel
  că fiecare poate să se multiplice în oamenii din zona sa de
  influență.
 • Educația nu are mare relevanță când este vorba despre
  lucrurile spirituale, ci Duhul Sfânt, care are toate calitățile
  și învățăturile necesare în ceea ce privește pregătirea pentru
  Împărăția Cerurilor.