Facerea de bine în Noul Legământ

Luca 10:25-37

• Isus folosește întrebarea fariseului ca pe o nouă ocazie pentru a învăța principiile de bază ale Împărăției.
• Un exemplu practic definește cine este aproapele nostru. Nu un religios sau conațional simpatic, ci o persoană aflată în nevoie.
• Prin pilda samariteanului, Isus ne învață că în Noul Legământ, a face bine semenilor noștri este o îndatorire sfântă mai presus de alte îndatoriri religioase sau etnice.

Capitolul 6 | Principii pentru viață în Împărăția lui Dumnezeu

Lecția 4 | Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale

Luca 5: 1-11

IDEI DE BAZĂ


• Cu toate că Domnul ISUS era preocupat să vestească Evanghelia Împărăției, El este interesat și de viața de zi cu zi a celor din jurul Lui, cu scopul de a aduce slavă lui Dumnezeu și de a contribui la binele lor.
• ISUS face această minune știind că ucenicii vor învăța o lecție folositoare pentru viața de zi cu zi și mai târziu pentru lucrarea spirituală.
• Petru, care era pescar profesionist, nu reușise să prindă niciun pește în acea noapte, dar Isus, care dorea să-i arate că are autoritate și peste lucrurile pământești, îi zice lui Petru să mai încerce o dată și să meargă mai în larg, lucru care era împotriva logicii profesionale a pescuitului.
• Minunea nu s-ar fi întâmplat dacă Petru nu-L asculta pe Isus, deși pentru un pescar profesionist acest lucru nu era logic.
• Petru și ceilalți pescari au fost foarte impresionați de faptul că Isus avea ceva de zis și în domeniul profesiei lor, domeniu pe care ei credeau că-l stăpânesc foarte bine. Au fost de-a dreptul uimiți, dar și umiliți.
• Acestă minune le-a întărit și mai mult convingerea că Domnul Isus este Stăpân peste toate și că merită să fie urmat și ascultat întotdeauna.

Va rog să urmăriți dezbateri interesante pe marginea acestei lecții, cu fratele Nicu Bâldea, pastor în Biserica „Emanuel” din Pitești, unul dintre cei mai activi distribuitori ai cărții ,,Dumnezeu te iubește’’.

În fiecare sfârșit de săptămână, prezintă cartea și prin intermediul televiziunii regionale Curier- TV, cu o acoperire zonală de 5 județe din zona Olteniei. Domnul să-l binecuvânteze și să-i răsplătească pentru tot efortul depus.


mike

ISUS – CENTRUL UNIVERSULUI SPIRITUAL!!


„Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat.
N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi, și mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. ‘Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru cei vinovați.”

Isaia: 53: 1-12

• Profețiile Vechiului Testament cu privire la venirea unui Mântuitor în lumea noastră, în persoana Fiului lui Dumnezeu, s-au împlinit în totalitate, acest fapt dându-ne
siguranță deplină în Cuvântul scris al lui Dumnezeu, Biblia

• ISUS știa prețul pe care trebuia să-L plătească venind în lumea noastră. Din dragoste pentru noi și în ascultare totală de voia lui Dumnezeu, El a venit fără nicio ezitare, plătind prețul răscumpărării întregii omeniri!

• În Isus, Dumnezeu a făcut tot ce ține de El! Acum, depinde de noi ce vom face cu oferta LUI!

Vă încurajăm cu toată dragostea, să urmăriți clipul de mai jos, bazat pe aceste idei menționate mai sus!

SLOVA OMOARĂ, DAR DUHUL ADUCE VIAȚĂ

2 Corinteni 3: 5.6Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa.

Este un HAR special primit de la Dumnezeu, pentru a putea înțelege Cuvântul Biblic, clar și lămurit fără blocaje asupra unor anumite versete biblice, care  pot aduce blocaje spirituale, cu impact etern, adică un drum care în final duce spre moarte.

A lua din contextul biblic doar ce ne avantajează pe noi, este o mare pagubă și astfel putem deveni creștini care țin doar la SLOVă (anumite slove) duri și acuzatori, folosind  acele versete care ne poziționează  pe noi, la un nivel superior celorlalți din jur, dar care ne vor bloca spiritual de la Duhul Sfânt, care aduce lumină și un comportament plin de dragoste, față de toți cei din jur!

Dar haideți să ascultăm în continuare, partea a doua din acest subiect, pe cât de neînțeles de mulți, pe atât de important!

Vizionare binecuvântată!
M.O

Dragoste VS. Dreptate (Partea I)

Domul ISUS, aduce odată cu venirea Sa pe pământ un nou sistem al valorilor creștine și anume, DRAGOSTEA! Era normal să fie așa, din moment ce Dumnezeu este DRAGOSTE! De aceea Domnul Isus spunea ucenicilor Săi, lucru valabil și pentru noi astăzi, anume că diferența între un creștin adevărat și un om firesc este dragostea. Creștinul adevărat trebuie să arate iubire, dragoste și îngăduință în orice sitauație sau împrejurare!

Matei 5: 38-48Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.’ Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.’ Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

A nu te împotrivi celui ce-ți face rău sau celui ce se judecă cu tine, a renunța la răzbunare, a binecuvânta pe cel ce te blestemă sau a întoarce și celălalt obraz, presupune să trăim viața la un alt nivel, dumnezeiesc. Cum oare ar putea un om firesc să facă acest lucru?

Acest nivel superior, propovăduit de Isus, cu privire la Împărăția lui Dumnezeu, nu va putea fi înțeles niciodată și cu atât mai mult împlinit în viața de zi cu zi, fără a fi născuți din nou, deci transformați, locuiți, călăuziți și conduși de Duhul Sfânt. De fapt, Isus Însuși a fost întărit și a beneficiat de Duhul Sfânt care a venit peste El la botezul în apă, iar după plecarea Lui în cer, Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt, tuturor celor ce L-au primit pe Isus, ca Domn și Mântuitor personal.

Dar haide să urmărim o dezbatere în Podcastul de mai jos, pentru a înțelege mai bine aceste aspecte de comportament creștin!!

Televiziunea regională CURIER-TV, prezintă un interviu despre cartea: ,,DUMNEZEU TE IUBEȘTE‘’

Aproximativ 250.000-300.000 de telespectatori din 4 județe din zona Olteniei(Argeș, Vâlcea, Olt, Dâmbovița), au avut ocazia să urmărească pe canalul de Televiziune Curier-TV un interviu pe cât de interesant, pe atât de benefic, pe plan spiritual.

Eu cred că acest pas în lumea seculară, a cărții ,,DUMNEZEU TE IUBEȘTE’’ , este o mare biruință și totodată și o mare binecuvântare, pentru foarte mulți!

Datorită succesului avut cu ocazia acestui INTERVIU,  și nu în ultimul rând datorită bunei colaborări a fratelui Nicu Bâldea cu această Televiziune de ani de zile, acești oameni de bine din conducerea televiziunii, au acordat un timp special pentru încă 10 emisiuni, care vor fi prezentate săptămânal de către pastorul Nicu Bâldea,  din cartea „DUMNEZEU TE IUBEȘTE!”

Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ușă deschisă și ne rugăm ca, Evanghelia mântuitoare adusă de Isus și prin această carte, să fie un mare beneficiu pentru mulți și un câștig de multe suflete, pentru ÎMPĂRĂȚIE!

Mai jos, puteți urmări interviul, prezentat în două părți!
m.o.


IMPRESII DESPRE CARTEA DUMNEZEU TE IUBEȘTE

Cuvintele sunt prea puține și limitate pentru a descrie felul miraculos în care Dumnezeu se ocupă de acest proiect unic în ce privește Evanghelizarea poporului român.

Se vorbește mult de o trezire spirituală atât de necesară. Ei bine, nici o trezire spirituală nu se va produce fără cunoașterea Cuvântului Biblic și o pocaință adevărată. Direcția acestei cărți este chiar calea lăsată de Isus pentru noi, o cale parcursă de EL, până în cele mai mici detalii și care este singura cale ce ne va duce direct în Împărăția Sa.

Prea multe religii au diluat sau chiar schimbat această cale, iar surpriza de la final s-ar putea să fie una neplăcută și prea târziu de corectat. De aceea noi cei implicați în această lucrare ne rugăm ca tot mai mulți să își corecteze calea și să-și schimbe direcția, până nu este prea târziu. Trecerea de la o religie la o RELAȚIE este de multe ori dureroasă, ca și în cazul apostolului Pavel, dar necesară!!

Ne bucurăm de cei peste 30 de colaboratori care ni s-au alăturat în ultima perioadă în această lucrare. În PODCAST-ul video de mai jos, puteți asculta mărturia unora dintre ei.

Cu dragoste,
M. O.

Prioritatea dragostei!

Ioan 15: 9-17 – „Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.Dacăpăziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuriavoastră să fie deplină.Aceastaeste porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu.Nu este maimare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţice vă poruncesc Eu.Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru căv-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.Nuvoi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-amrânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca oriceveţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.Vă poruncescaceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Isus îi învață pe ucenici că dragostea este cea mai importantă prioritate a Împărăției lui Dumnezeu.
  • Dragostea adevărată își are originea în Sfânta Treime, și a fost manifestată prin jertfa lui Isus pe cruce.
  • Dragostea se manifestă prin ascultare de Dumnezeu, rodire și împărtășirea ei cu ceilalți urmași ai lui Cristos.

Sora Neli – Condamnată la 10 ani de închisoare!

Cu toate că în mod normal s-ar părea ca cel mai potrivit loc pentru ca cineva să-L  întâlnească pe Dumnezeu ar trebui să fie Biserica, totuși nu este așa. Foarte mulți Îl întâlnesc pe Dumnezeu în tot felul de locuri și ipostaze, cum ar fi, spitale, pușcării situații disperate din viață, etc.

Sora Neli nu este străină de o întâlnire anormală, dar necesară! Povestea întoarcerii sorei Neli de la o religie la o RELAȚIE cu Dumnezeu, este una pe cât de dramatică, pe atât de reală. Sora Neli este una dintre ucenicii sorei Cornelia, care aleargă neobosită la distanțe mari, cu cheltuieli multe, pentru a salva pe cât mai mulți de la iad, în mod special, pe cei din penitenciare, unde prea puțini îi mai caută.

În clipul ce urmează, o veți auzi  personal pe sora Neli, în cele mai mici detalii cum Dumnezeu a lucrat prin diferite metode și diferite persoane, la aducerea ei în Împărăția Cerurilor!

Sper ca mulți dintre cei ce vor urmări aceasta mărturie să fie încurajați, ajutați și de ce nu, să aibă parte de intrarea lor în Împărăția lui ISUS!

Toata slava pentru aceste lucrări minunate se datorează lui Dumnezeu!

  mike olari


Cine este și cu ce se ocupă sora Cornelia?

Am întâlnit-o pe sora Cornelia, la Penitenciarul de femei din Craiova, la un botez în apă Nou Testamental.

M-a uimit dragostea ei pentru acele deținute și felul în care s-a raportat la ele. Nu sunt mulți cei capabili de o astfel de iubire și dăruire cum am văzut la această soră, care venea de la 300-400 de kilometri, cu diferite mijloace de transport și foarte costisitor, pentru a petrece o oră cu aceste femei uitate chiar și de cei din familiile lor. Apoi, nu mică mi-a fost uimirea să văd bucuria și entuziasmul cu care a fost primită de aceste femei, unele dintre ele chiar foste criminale, dar acum transformate de Duhul Sfânt și născute din nou, cu alte cuvinte, surori în Cristos.

Bucuria noastră a tuturor celor prezenți acolo, a fost nemaipomenită și datorită faptului că în urma predicării Evangheliei, încă o deținută prezentă în curte la acel botez, la un moment dat a fost atât de puternic atinsă de Cuvântul Evangheliei, că efectiv s-a smuls dintre celelalte deținute prezente și ele la acest botez și a venit în fuga mare, plângând, până în față pentru a fi botezată. A fost extraordinar să vezi oameni ținuți încuiați acolo în penitenciar cu zăvoare și lacăte, privați de libertate, dar eliberați în sufletul lor de povara păcatelor, prin SÂNGELE lui ISUS.

Dumnezeu transformase acel loc sinistru, într-un „colț de Rai”.

Dar haideți să o ascultăm pe sora Cornelia cu mai multe detalii despre lucrarea din penitenciar și multe alte experiențe din câmpul Evangheliei. Pentru mine a fost o experiență de neuitat, cu impact etern.

Vă doresc vizionare binecuvântată!
mike olari