DOMNUL ISUS HRISTOS SAU Moș Crăciun ??

        UN ARTICOL CARE TREBUIE CITIT DE ORICINE DECLARĂ CĂ ESTE CR00-sumarEȘTIN !!!

     Am ascultat, citit comentarii și am discultat cu alte persoane cu privire la ceea ce se sărbătorește pe 25 Decembrie – Nașterea Domnului Isus Hristos, venirea Lui pe Pământ!   

    În cele ce urmează, aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri în legătură cu aceasta.

    Problema nu este data la care se sărbătorește, pentru că toate zilele anului sunt de la Domnul;
    Nu este vorba nici de mâncare, pentru că Împărăția Lui Dumnezeu nu se bazează pe mâncare și băutură (spune Cuvântul Domnului – Biblia);
    Toate colindele și cântările care-L slăvesc numai pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt bune.
            Problemele mari, sunt două, sau poate chiar mai multe: 
 •              Amestecul făcut de „creștini”, dintre lucrările lui Dumnezeu și lucrarea oamenilor, tradiții sau obiceiuri din moși strămoși. Adică, a amesteca lucrarea și persoana Domnului Isus, cu persoana lui moș Crăciun. Dumnezeu nu are nevoie de nici un moș și nici de vreo babă ca să îl ajute în lucrarea Lui (am zis și babă pentru că prin anii ’91-’92, undeva prin Hollywood, Florida, am văzut într-o vitrină stând pe bancă, pe moș Crăciun și lângă el soția lui, baba Crăciunița…vedeți unde s-a ajuns? Și chiar mai departe…). Deci foarte mulți „creștini”, au considerat că Domnul Isus e bun, dar au considerat bun și…moș Crăciun…cu plete dalbe, a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți… Deci ei le spun copiilor și de Domnul Isus, însă Îl prezintă doar ca pe un copilaș care nu poate aduce darurile, serviciul acesta revenindu-i lui moș Crăciun (personaj real sau imaginar, nu are nici o importanță). Fraților creștini, „…orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Părintele luminilor…” (Iacov 1:17). Toate sunt de la El! Iată ce ne spune Cuvântul Domnului în Isaia 42:8 – „Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; și slava mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea idolilor.” (nici măcar lui moș Craciun, idolul celor care se cred creștini, dar de fapt nu sunt…).                                                                                                                                                                                             Este edificator sondajul cu copii, care în majoritate covârșitoare nu prea au habar de Domnul Isus, dar îl cunosc foarte bine pe moș Crăciun, pentru simplul fapt că părinții și învățătorii spirituali nu le-au spus de Domnul Isus, ci numai de moș Crăciun, lucrul pe care și ei l-au primit de la moșii și strămoșii lor, „Crăciuni”. Această lucrare de discreditare a Domnului Isus Hristos și a lucrării lui de salvare a omenirii de la iad, este clar de la diavol.
 •           Înlocuirea persoanei Domnului Isus și a lucrării Lui cu altă persoană și cu altă lucrare. Persoana care înlocuiește, este moș Crăciun, iar lucrarea este una caritabilă – deci o lucrare bună, numai că nici o lucrare , oricât de bună ar fi ea, nu poate și nu are voie să înlocuiască lucrarea de salvare a omului de la iad!                                                     Vă prezint două exemple relevante:

               – În zona Atlanta, pe autostrada I-85, e o reclamă mare și luminoasă, să fie văzută de oricine (și fără ochelari) și de la distanță (în goana mașinii) care-l prezintă pe moș Crăciun, așa cum îl știm și scrie mare: „SANTA LISTEN” (MOȘ CRĂCIUN ASCULTĂ). Adică copiii pot să sune postul de radio respectiv, 104.7 și moș Crăciun le ascultă dorințele. O mențiune foarte importantă: 104.7, „The Fish” (Peștele), e un post de radio care se consideră a fi creștin și care desigur că pretinde că promovează persoana Domnului Isus Hristos, de la care se trage numele de „creștini”! Nu par a fi însă, urmașii lui Hristos, ci ai lui moș Crăciun!

              – Al doilea exemplu: am primit un cadou, o ciocolată, de la cineva cu care lucrez. Domnul să-i răsplătească. Problema nu e marfa, ciocolata, că-i bună. Și gestul la fel. Problema e ambalajul, pe care e o bancnotă (de 1 miliard de dolari !!), iar în mijlocul bancnotei e poza lui moș Crăciun (american desigur); în dreapta e semnătura distinsei doamne, soția lui moș Crăciun. Asta probabil, să aibă clientul garanția că ciocolata e bună.  Ceea ce urmează să scriu, pare să facă parte din această glumă, însă este foarte grav, pentru că, cu Dumnezeu și lucrarea Lui nu se glumește, cum fac mulți, iar apoi se și miră că vine pedeapsa! Pe bancnotele americane știm că scrie „IN GOD WE TRUST” (ÎN DUMNEZEU NE ÎNCREDEM).  Pe ciocolată scria: „IN SANTA WE TRUST”. Adică în loc de ÎN DUMNEZEU NE ÎNCREDEM, ei zic, ÎN MOȘ CRĂCIUN NE ÎNCREDEM !  

                America nu e o țară păgână, ci declarată creștină în proporție de vreo 95%. Tot așa se declară a fi și România, dar și alte nații care L-au înlocuit pe Dumnezeu, pe Domnul Isus Hristos și lucrarea de salvare a omenirii, cu alte persoane și cu alte lucrări; de Duhul Sfânt, poate că cei mai mulți știu foarte puțin sau chiar nimic. Amestecarea lucrării Lui Dumnezeu cu orice altă lucrare, sau înlocuirea lucrării Domnului Isus sau a persoanei Lui cu orice altceva, sau cu oricine altcineva, sunt fără nici o umbră de îndoială de la diavolul! El întotdeauna a încercat să imite, sau să înlocuiască lucrările sau chiar persoana Lui Dumnezeu cu lucrările lui sau cu persoana lui, ori cu oamenii lui. 

                Rezultatele amestecării sau înlocuirii se văd clar în sondajul de mai jos, pe care ni l-a pus la dispoziție fratele Pastor  Adrian Baltă, în „Timișoara Evanghelică.”

              Acum urmează o întrebare şi o alegere între 2 variante: ” Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul, şi a zis: ” Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal! ” Poporul nu i-a răspuns njmic.” (I Împărări 18: 21). Şi noi trebuie să alegem între DOMNUL ISUS şi moş Crăciun, inventat de diavolul; nu putem sluji la 2 domni.
         Mai demult obişnuiam să ne salutăm cu „Hristos s-a născut”, la care se răspundea cu „Adevărat că s-a născut”. Acum s-a uitat acest obicei bun al moşilor noştri, dar s-au păstrat obiceiurile, tradiţiile, moşilor crăciuni; ba chiar s-au diversificat, amplificat şi răspândit prin ziare, radio, televiziune, internet!
             Oricât ni s-ar părea de frumoasă o tradiţie sau învăţătură şi oricât de românească sau americană ar fi, şi oricât de patrioţi am fi, SINGURA învăţătura care contează e cea a ÎNVĂŢĂTORULUI SUPREM, DOMNUL ISUS HRISTOS, toate celelalte fiind EREZII, care-L supăra pe DUMNEZEU, şi poate atrage PEDEAPSA LUI; să ne ferească Domnul de asta şi pe noi, şi pe toată lumea!       

          ” Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi. „ (Matei 23: 8). Aceasta ne-o spune nu un om, ci Însuşi FIUL LUI DUMNEZEU, DOMNUL ISUS HRISTOS!

            Noi care ştim Cuvântul Lui DUMNEZEU, BIBLIA, trebuie să LUMINĂM în întunericul din lume, transmiţând învăţătura DOMNULUI, nu a omului! DOAMNE, ajută-ne la TOŢI! Amin!
TATĂLUI, FIULUI, DUHULUI SFÂNT, Toata Gloria in Veci! AMIN!
 
                 Iată sondajul amintit mai sus, publicat pe:
                           Care este esența Crăciunului?
        Într-un sondaj de opinie, copiilor între șase și doisprezece ani li s-a pus întrebarea: “Știi de ce sărbătorim Crăciunul?”. Fiecare al treilea copil nu cunoștea scopul adevărat, și anume nașterea Mântuitorului Isus Hristos în Betleem, ceea ce au și recunoscut sincer. Aproximativ 15 procente au fost de părere că “trebuie să fie în legătură cu Isus”. Afirmațiile celorlalți erau departe de adevăr. Ei spuneau că sărbătoarea de Crăciun are legătură cu iarna, că vine Moș Crăciun, sau pur și simplu se sărbătorește. Mulți au inversat cauza cu efectul și au afirmat că se sărbătorește Crăciunul pentru că” este vacanță şi vine bunica…”,” pentru că primesc copiii cadouri”, “este mâncare multă și bună” sau” că magazinele să vândă mult”.
        Dar culmea acestor răspunsuri a fost:” La Crăciun ne gândim că Moș Crăciun a murit!”.
       Oare să râdem sau să plângem auzind astfel de răspunsuri? Această neştiinţă este moştenirea unei societăţi care se afla departe de Dumnezeu, care a făcut din Isus-Mos Crăciun. Dar nu Moş Crăciun s-a născut într-o iesle, nu el a mers pentru noi la cruce, ci însuşi Isus Cristos ne-a adus mântuirea, ca să putem ajunge în cer.
      Acesta este rezultatul învăţăturii primite de copii de la părinţi şi de la învăţătorii spirituali, care învăţători ne atrag mereu atenţia că poporul român e creştin de 2000 de ani, nu de ieri sau de alaltăieri! Părinţii şi învăţătorii spirituali n-au habar de ceea ce scrie în BIBLIE, şi propaga cu putere traditiite strămoşeşti, care-L scot pe DUMNEZEU şi peDOMNUL ISUS din viaţa lor. DOAMNE ai milă de poporul român! AMIN!
               
             Iată câteva exemple care arată cât de lipsiţi de cunoştinţe BIBLICE sunt romanii:
Ce sărbătorim de Crăciun?   –   Click aici: 
Care-i diferența dintre Paște și Crăciun?   –   Click aici: 
Cine au fost Adam și Eva?   –   Click aici: 
Cine a scris Biblia?   –   Click aici: 
                  Deci, pe 25 Decembrie, în fiecare an sărbătorim Nașterea Domnului Isus Hristos, sau venirea Lui pe Pământ, pentru misiunea pe care I-a dat-o Tatăl, de salvare a omenirii de la iad!
 „Dar îngerul le-a zis: nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună., care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Cristos Domnul.. slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”-Luca 2-10,11,14.
               După cum se vede în textul de la Luca, şi se poate verifica în toată BIBLIA, nu se pomeneşte de moş Crăciun, ci de DOMNUL ISUS HRISTOS! SLAVĂ LUI ÎN VECI! AMIN!
Ioan Burca
Doctor în Teologie
 
 
 
  

8 gânduri despre „DOMNUL ISUS HRISTOS SAU Moș Crăciun ??

 1. Ar fi de ras daca n-ar fi de plans,ma refer la ignoranta repondentilor din interviuri. Fie ca sarbatoarea nasterii Domnului Isus Cristos sa va aduga pace in suflete,dorinta binelui,intelegerea dorintei Lui,dar si sa aveti ce pune pe masa !

  Apreciază

 2. Am o propunere pentru Mike.Se apropie sfarsitul ultimul mandate al Presedintelui Traian Basescu. Mi-ar placea sa stiu parerile participantilor la acest blog,privitor la „epoca Basescu”. Ceva de genul : Basescu,binecuvantare sau blestem,pentru Romania si poporul roman.

  Apreciază

 3. si inca una, pentru Tristarul :https://video.search.yahoo.com/video/play;_ylt=A0LEVjn8KJJUijgAk8kPxQt.;_ylu=X3oDMTBsa3ZzMnBvBHNlYwNzYwRjb2xvA2JmMQR2dGlkAw–?p=i+can+face+tomorrow%2F+youtube&tnr=21&vid=915B2E3F455654233CD1915B2E3F455654233CD1&l=239&turl=http%3A%2F%2Fts1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DUN.607989502025205692%26pid%3D15.1&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4M-zwE33zHA&sigr=11bs1c5mi&tt=b&tit=Because+He+lives+I+can+face+tomorrow&sigt=11462qcev&back=https%3A%2F%2Fsearch.yahoo.com%2Fyhs%2Fsearch%3Fp%3Di%2Bcan%2Bface%2Btomorow%252F%2Bu%2Btube%26ei%3DUTF-8%26hsimp%3Dyhs-001%26hspart%3Dmozilla&sigb=1381dak4l&hspart=mozilla&hsimp=yhs-001

  Apreciază

 4. Nu-ti prea vine sa comentezi aici cu atatea site, care de care mai dese. Totusi, sita e buna iar comentariile trebuiesc cernute. Comentatorii mai smecheri isi strecoara comentariile pe langa sita incepand intotdeauna cu ceva pozitiv, dand astfel impresia administratorului ca, comentatorul e bine intentionat, ci toate ca dupa laudele din introducere apar loviturile sub centura, ticluite cu tact.

  Apreciază

 5. Iosife, pentru ca stiu ca mai citesti pe aici, dupa zile de framintare, vreau sa-ti spun ca la toata povestea lui Ton ( nu stiu daca este doctor sau nu) ii poti raspunde cu un singur verset.(am vrut sa te sun dar nu mai am fonduri pentru o vreme, dar fiind vreme , o sa treaca) Si cred ca este indeajuns din moment ce sunt cuvintele Domnului Isus.
  – Ioan 18 cu 36 ca baza , la care se pot aditiona multe alte versete care sustin asa ceva.
  Cit despre aplaudaci, Domnul sa-i binecuvinteze dupa voia LUI.
  Fratele meu, sunt ITRISTAT de faptul ca ne ocupam de ce spune unul si altul dind valoare parerilor noastre , fara sa tinem cont de cuvintul bibliei despre care spunem ca il cunoastem si ne calauzeste. Nu-i vreme de clevetire, e vreme de stiut ca biblia ne spune ca …cine vorbeste, sa vorbeasca cuvintele lui Dumnezeu… lucru interesant daca vrem sa vedem ca aceasta este o conditie imperioasa prin care Dumnezeu vrea sa ne ajute sa nu gresim. Ca eu cred ca cine vorbeste cuvintele lui Dumnezeu nu are cum sa spuna ….altceva. indiferent de ce titluri omenesti isi atribuie. Din articol: ” Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi. “ (Matei 23: 8)” Ce nu clarifica biblia in acest verset : oare si fratii vitregi sunt considerati?
  In aceste conditii cine are autoritate ? Si ce sa spuna? Doresc o directie clara si precisa.

  Fii binecuvintat.

  Apreciază

Comentariile sunt închise

%d blogeri au apreciat: