Definirea Împărăţiei lui Dumnezeu (7)

Iosif Țon- Mesaj special pentru Biserica Contemporană!!

Îi mulțumesc fratelui Țon pentru mesajele transmise. Sunt efectiv mirat și profund mișcat, nu numai de actualitatea mesajelor pentru biserica contemporană, dar și de modul în care fratele Iosif a reușit să se mențină „la zi” cu evoluția generației noi, în ciuda vârstei frumoase pe care o are.
Vă rog să urmariti seria celor 7 episoade care vor fi publicate pe blogul noastru, și veți vedea că nu am exagerat deloc prin afirmațiile făcute. Dumnezeu să-i dea fratelui Țon multă sănătate, fiindcă este cu adevarat un izvor nesecat și o sursă binecuvântată pentru orice creștin dornic de a-L cunoaște mai mult și mai bine pe Dumnezeu.

Mike Olari

ITon

Cap.7

Împărăţia lui Dumnezeu – destinul omenirii

Am văzut că sunt trei locuri unde Domnul Isus defineşte Împărăţia lui Dumnezeu. Iată-le din nou.

Matei 5:3. Înpărăţia lui Dumnezeu se instalează acolo unde omul se goleşte de sine şi se lasă umplut de Dumnezeu. Unde omul se dă jos de pe tronul propriei vieţi şi Îl întronează pe Dumnezeu ca Domn şi Stăpân al fiinţei lui.

Matei 6:10. Împărăţia lui Dumnezeu se instalează pe tot pământul atunci când omenirea începe să trăiască după voia lui Dumnezeu, adică după învăţăturile Fiului lui Dumnezeu.

Matei 12:28. Împărăţia lui Dumnezeu se instalează acolo unde Fiul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu alungă din om duhurile răutăţii şi Îşi fac Ei acolo locuinţa, aducând cu Ei trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu: iubirea, bunătatea, adevărul şi dreptatea.

Aceste definiţii se completează şi astfel ne dau o definire de ansamblu a scopului pentru care Dumnezeu Se oferă să devină Domnul şi Dumnezeul nostru.

Cum trebuie să răspundă omul la această ofertă a lui Dumnezeu?

În primul rând, este necesar ca el să o înţeleagă: să vadă clar măreţia ei şi generozitatea ei; să înţeleagă ce schimbări cereşti se vor produce în el prin această Împărăţie; să înţeleagă cum această Împărăţie îi aduce regenerare, renaştere, vindecare, transformare, împlinire, fericire.

În al doilea rând, este necesar ca el să o creadă. A crede înseamnă a fi de acord că aceasta este cea mai dumnezeiască ofertă care i s-ar putea oferi vreodată.

În al treilea rând, este necesar ca el să o primească. Aceasta înseamnă să se deschidă pe sine ofertei lui Dumnezeu, să accepte condiţiile şi să se dăruiască şi să se angajeze fără rezerve şi fără reţineri relaţiei cu Dumnezeu, cu Fiul lui Dumnezeu şi cu Duhul lui Dumnezeu.

Intrarea în această Împărăţie înseamnă, înainte de toate, părăsirea celeilalte împărăţii: cu principiile ei, cu metodele ei, cu modul ei de gândire şi de trăire. Înseamnă, după cuvintele rostite de Dumnezeu prin Isaia, să încetăm să mai facem răul şi să învăţăm să facem binele (Isaia 1:16-17). Iată de ce, Isus ne invită înainte de toate să intrăm în şcoala Lui, să devenim ucenicii (elevii, studenţii) Lui: „Veniţi la Mine… şi învăţaţi de la Mine…” (Mat.11: 28-29).

La început, a deveni creştin însemna să devii ucenic al lui Isus. Acesta era numele creştinilor în cartea Faptele apostolilor.

Dacă ni s-ar fi prezentat creştinismul după modelul acesta, am fi înţeles că prima cerinţă este să învăţăm toată învăţătura Lui, începând cu cele două predici ale lui Isus despre Împărăţie: predica de pe munte (matei 5-6-7) şi cea de pe câmpie (Luca 6 20-49). De cea mai mare importanţă ar fi devenit şi pildele Lui, prin care El explică şi alte aspecte ale Împărăţiei. La acestea ar trebui adăugate învăţăturile Lui profunde din Evanghelia după Ioan.

Isus ne spune: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (adică, veţi trăi după învăţăturile Mele) (Ioan 14;15). Primul pas în ascultare de noul Meu Împărat este să îmi iau timp şi să învăţ învăţăturile Lui şi să gândesc sistematic cum să trăiesc după ele în toate sectoarele vieţii Mele.

Aici trebuie să ne oprim şi să punem întrebarea crucială: De ce oamenii, când devin „creştini,” nu sar imediat să devoreze Evangheliile, să înveţe învăţăturile lui Isus şi să aibă ca preocupare centrală să trăiască după aceste învăţături?

Răspunsul devine evident: Oamenii nu înţeleg învăţătura despre Împărăţie şi nu o cred!

Cine este de vină pentru eşecul oamenilor de a înţelege învăţătura Domnului Isus despre Împărăţie?

Ca să răspundem la această întrebare ar trebui să mergem din nou în istorie şi să vedem ce alte învăţături au înlocuit această învăţătură.

Am făcut lucrul acesta în mai multe din predicile noastre de până acum şi nu-l mai repetăm aici.

Aici doar vrem să accentuăm că adevăratul creştinism este învăţătura Domnului Isus despre Împărăţia lui Dumnezeu şi trăirea după această învăţătură.

Urmează să vedem din câte direcţii şi în câte moduri vom fi atacaţi datorită acestor afirmaţii.

Noi vom rămâne îndârjiţi în hotărârea noastră de a afirma că prin ascultarea de învăţătura lui Isus se va schimba şi individul, şi familia, şi biserica, şi lumea de afaceri şi economia, şi politica şi educaţia şi artele, şi întreaga noastră ţară. Căci învăţătura lui Isus a fost concepută de Dumnezeu pentru ca prin ea să schimbe toate naţiunile.

Cei care înţeleg şi cred lucrul acesta ni se vor asocia şi vom alcătui armata lui Isus care va produce cea mai mare renaştere din toată istoria omenirii. Vom fi armata Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, agenţii Sfintei Treimi pentru biruinţa iubirii, a bunătăţii, a adevărului şi a dreptăţii pe tot pământul.

 

%d blogeri au apreciat: