Rugăciunea ascultata de Dumnezeu?

IOAN 16:23

„Orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da.”

Ucenicii îl rugau pe Domnul Isus să-i înveţe să se roage iar El îi îndemna să nu repete aceleaşi cuvinte fără rost. Rugăciunea nu trebuie şi nu poate fi învăţată pe dinafară. Ea trebuie să fie o emanare a inspiraţiei Duhului Sfînt. Şi totuşi, de cele mai multe ori, rugăciunile noastre sînt o repetare amănunţită a aceloraşi cuvinte, fără elan, reci şi fără credinţă, nişte rugăciuni formale. Cum am putea să ne îmbunătăţim viaţa de rugăciune? Fără-ndoială am putea înşira multe idei care să răspundă la această întrebare şi care ne-ar putea fi de folos. Să ne gîndim doar la cîteva din ele şi să începem să le punem în practică:

1. Să folosim cuvinte simple cînd ne adresăm lui Dumnezeu ca Tatăl nostru. Nu este bine să încercăm să impresionăm pe alţii sau chiar pe noi înşine cu fraze înflorite şi cu expresii de mare devoţiune care nu reflectă realmente starea inimilor noastre. Sînt cîteva rugăciuni în Biblie care ne pot da o idee de simplitate şi respect.

2. Să recunoaştem mereu dragostea pe care o are Dumnezeu pen­tru noi şi să-I mulţumim. Satan încearcă totdeauna să ne fure acest fericit şi scump adevăr care este o realitate pentru noi şi care ne ţine mereu în prezenţa lui Dumnezeu. Şi atunci avem îndrăzneală la El.

3. Să ne aşteptăm ca Dumnezeu să asculte, să şi să răspundă rugăciunilor noastre. Cînd eram copii la părinţii noştri, gîndeam că taţii noştri puteau să ne procure orice aveam nevoie. Cînd ne-am maturizat, am învăţat că ei au nişte limitări şi am început să ne aşteptăm la mai puţin. Este exact invers în ce priveşte pe Tatăl nostru ceresc. Cu cît învăţăm mai bine să-L cunoaştem, cu atît mai mult realizăm că El nu are limitări – că este în stare să facă mult mai mult decît îi cerem sau gîndim noi.

4. Să contăm pe Dumnezeu şi pe ce spune Cuvîntu Lui: „Şi dacă ştim că ne ascultă orice I-am cere, ştim că dobîndim lucrurile pe care I le-am cerut.” (Ioan 5:16) Tatăl nostru are tot timpul ca să ne asculte rugăciunile şi toată puterea ca să ne răspundă potrivit cu dragostea şi înţelepciunea Lui.

5. Rugăciunile noastre să nu fie egoiste, învîrtindu-se numai în ju­rul nostru şi al familiei noastre ci să aibă un orizont larg. Sînt atîtea nevoi şi subiecte de rugăciune, numai să-i cerem lui Dumnezeu să ne lărgească inima şi Duhul Lui să ne facă lista acestor subiecte.

S
ă nu uităm însă că sînt şi nişte condiţii pe care Scriptura ni le arată pentru ca rugăciunile noastre să poată fi ascultate. Şi chiar dacă se pare că răspunsul întîrzie sau nu este cel aşteptat de noi, să aşteptăm cu încredere şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru dragostea şi voia Lui: „Şi pacea Lui ne va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus.”

FamToFam

%d blogeri au apreciat: