„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?

 

ROMANI 8: 31-34
„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?……Cine va acuza pe aleşii lui Dumnezeu?……Cine-i va condamna? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi.”

Este de folos să citim tot ce spune Cuvîntul de la versetul 28 la 39 ca să putem să savurăm mai adînc, pe deoparte imensul har al lui Dumnezeu care reiese din acest paragraf, iar pe de altă parte să ne bucurăm şi să ne odihnim văzînd pe ce se bazează poziţia noastră în Domnul Hristos şi siguranţa noastră de neclătinat în El. Textul de astăzi are trei întrebări.
– Cine va fi împotriva noastră? Un copil al lui Dumnezeu, care doreşte din inimă să trăiască cu evlavie în Isus Hristos, va avea întotdeauna împotrivitori, uneori, vai, poate chiar în casa lui sau, şi mai vai, poate chiar între fraţi. Împotrivirea surdă, pe care o simţim uneori în atmosferă, se conturează încetul cu încetul împotriva noastră şi se transformă în ostilitate. Ce mîngîiaţi sîntem atunci cînd ne gîndim că „Dumnezeu este pentru noi” şi ne continuăm drumul liniştiţi ştiind că dacă El este de partea noastră, ce ne mai pasă de împotrivitori?
– Cine ne va acuza? Marele nostru pîrîş, Satan, nu scapă nici o ocazie de a ne acuza înaintea Tatălui nostru, arătîndu-ne cu degetul pentru fiecare greşeală pe care o facem. Dar binecuvîntat să fie Marele nostru Apărător care ne prezintă mereu sub acoperămîntul sîngelui Său. Fără-ndoială că acest fapt binecuvîntat nu ne îndreptăţeşte să fim uşurateci şi neveghetori. Dar cît de trist este faptul că adeseori am primit acuzaţii nedrepte chiar de la cei dragi, de la familie sau de la fraţi; chiar şi atunci însă sîntem mîngîiaţi cînd ne vedem alături de dumnezeiescul Acuzat. Cine ne poate înţelege mai bine ca El? Ce a făcut însă El cînd era acuzat? Nu a răspuns la nici un cuvînt de învinuire. (Mat. 27:14). Să facem ca El şi să tăcem, căci El ne va apăra.”El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina şi dreptul tău ca soarele la amiază.”
– Cine-i va condamna? Orice învinuire chiar nedreaptă, se încheie cu o condamnare. Dar Domnul nostru care a fost condamnat la moarte pentru noi, Se identifică cu noi, Se plasează între Tatăl nostru şi noi, şi mijloceşte pentru cauza noastră. Care ar fi atunci răspunsul la aceste trei întrebări? Răspunsul ni-1 dă tot Cuvîntul: „Hristos a murit. Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi.” Ce Mîntuitor slăvit avem!”Eu sînt slab; totuşi slăbiciunile mele nu devin o pricină de judecată, ci pentru Dumnezeu, ele devin o ocazie de a-şi desfăşura dragostea şi mila Lui faţă de mine prin intermediul Marelui nostru Preot care înaintea lui Dumnezeu ne prezintă în desăvîrşirea Lui.” J.N.D

FamToFam

%d blogeri au apreciat: