Vine Isus!!

Şi atunci se va arăta semnul Fiului Omului în cer şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu glorie mare. Matei 24.30
Această profeţie despre întoarcerea Sa în glorie a fost făcută de Hristos Însuşi. Israel ştia bine că poporul lor trebuia să fie foarte mare – chiar centrul măreţiei şi al binecuvântării ce nu mai fuseseră cunoscute înainte de întreg pământul. Aceasta a fost tema principală a profeţilor care au trudit astfel pentru a‑l aduce pe Israel înapoi la Domnul, până când El Însuşi putea împlini această schimbare minunată. Mesia – Hristosul – va împlini aceasta!Schimbarea măreaţă pe care noi, creştinii, o aşteptăm odată cu întoarcerea Sa nu este aceea de a fi transferaţi dintr‑o condiţie pământească într‑o altă condiţie tot pământească, ci, dintr‑una pământească, într‑una cerească. Ce stare tristă deci pentru acei creştini care reduc creştinismul la o stare de sănătate trupească sau de prosperitate financiară!Cât de mângâietor este să ştim – în mijlocul gemetelor tot mai mari ale unei creaţii în suspine – că această creaţie va înceta curând să suspine şi va răsuna întruna de laude pline de bucurie de la un capăt la celălalt! Câtă laudă se naşte în inima credinciosului la gândul că, înainte ca această schimbare să aibă loc pe pământ, el va fi luat de pe pământ în ceruri pentru a fi unit cu Hristos în stăpânirea Sa asupra lui Israel şi a întregului pământ! Nu este puţin lucru să fii martor, în cuvânt, în umblare şi în caracter, pentru o asemenea chemare. Pentru că mântuirea noastră a fost foarte scumpă pentru Domnul nostru, de aceea şi credincioşia ta faţă de El te va costa ceva şi pe tine. Dar, dacă te gândeşti la cât de mult L‑a costat pe El, ţi se va mai părea oare că eşti chemat la un sacrificiu prea mare? P. J. Loizeaux

FamToFam

Un gând despre „Vine Isus!!

Comentariile sunt închise

%d blogeri au apreciat: