Fii veghetor!

Ştiu lucrările tale – că ai numele că trăieşti, şi eşti mort. Fii veghetor şi întăreşte cele care rămân, care sunt aproape să moară, pentru că nu am găsit lucrările tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu! Apocalipsa 3.1,2
Domnul este prezentat Bisericii din Sardes ca Cel care „are cele şapte duhuri şi cele şapte stele“. Rămâne valabil că Domnul are plinătatea puterii, arătată de cele „şapte duhuri ale lui Dumnezeu“. Oricât de mare ar fi depărtarea de la adevăr, există întotdeauna anumiţi oameni, simbolizaţi de cele şapte stele, prin care Domnul poate da lumină poporului Său. Aceştia au fost oamenii lui Dumnezeu din timpul Reformei.Dar, ca întotdeauna, omul nu‑şi îndeplineşte responsabilitatea care i‑a fost încredinţată. Protestantismul, care printre oameni are într‑adevăr un „nume“, anume reputaţia că stă de partea adevărului, îşi are rădăcinile în Reformă. Domnul însă este nevoit să spună că, în ochii Lui, el este mort. Putem fi recunoscători că prin protestantism s‑a câştigat dreptul ca poporul lui Dumnezeu să citească Biblia şi, de asemenea, că s‑a reafirmat adevărul îndreptăţirii prin credinţă. Dar, pentru majoritatea, Biblia a devenit ceva mai mult decât literă moartă, iar adevărurile ei nu schimbă vieţi, pentru că nu sunt primite prin credinţă personală. Cineva a spus: «Nimic nu este mai obişnuit printre protestanţi decât să admită că un lucru e perfect adevărat pentru că e în Biblie, fără a avea nici cea mai mică intenţie de a face acel lucru».O asemenea stare nu poate decât să atragă judecata Domnului. Totuşi, există o rămăşiţă credincioasă, astfel că în protestantismul tradiţional mort sunt „câteva nume“ despre care Domnul spune că „nu şi‑au pătat hainele, şi vor umbla cu Mine îmbrăcaţi în alb, pentru că sunt vrednici“. În mijlocul unei mărturii lipsite de viaţă, ei au umblat în mod personal cu Hristos şi numele lor vor fi trecute în cartea vieţii, pentru ca apoi să fie recunoscute public înaintea Tatălui şi a îngerilor Săi. H. Smith

FamToFam

%d blogeri au apreciat: