ATENŢIE LA CE VORBEŞTI!

„Din prisosul inimii vorbeşte gura” (Luca 6:43)
„O, nu au fost decât nişte vorbe fără conţinut. Nu mare lucru!” Greşit! Cuvintele noastre sunt mare lucru şi ele au un înţeles! „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura” (Luca 6:45). Cuvintele tale au fie un impact negativ, fie unul pozitiv.
1) Impact negativ. Ele îi pot răni pe alţii în străfundul inimii lor. „Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii” (Proverbe 12:18). Cuvintele pot zdrobi sufletul omului, lăsându-l fără curajul de a trăi. „Limba stricată zdrobeşte sufletul” (Proverbe 15:4). Cuvintele aruncate în mod necugetat între doi oameni pot distruge relaţii. „Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său” (Proverbe 11:9). Moartea emoţională şi chiar cea fizică poate rezulta în urma cuvintelor. „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii” (Proverbe 18:21).
2) Impact pozitiv. Cuvintele tale pot aduce viaţă într-o relaţie. „Limba dulce este un pom de viaţă” (proverbe 15:4). Cuvintele potrivite pot ajuta la vin­decare unor relaţii rănite. „Cuvintele prietenoase sunt… dulci pentru suflet, şi sănătoase pentru oase” (Proverbe 16:24). Cuvintele bine alese ne pot ajuta să ne înţelegem unii pe alţii. „Dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa” (Proverbe 16:21). Cuvintele rostite la momentul potrivit ne pot apropia mai mult. „Un cuvânt spus la vremea potrivită, este ca nişte mere din aur într-un coşuleţ din argint” (Proverbe 25:11). Ceea ce spui contează, aşa că atenţie la ce vorbeşti!

FamToFam

%d blogeri au apreciat: