Mintuit prin Har

Text: Romani 5:6-11
…dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit
Cristos. Galateni 2:21
Vecinul se luptă cu motorul maşinii, încercînd să-l repare. Dar
de fiecare dată cînd încearcă să desfacă un şurub înţepenit,
cheia îi alunecă şi îşi loveşte încheieturile degetelor de paletele
ventilatorului. Aşa că-i spui: Bill, aşteaptă puţin, am o cheie
franceză cu prelungitor cu care poţi desface şurubul acela. Mă duc
s-o aduc”. Presupunînd că se va bucura de oferta ajutorului tău,
fugi imediat acasă, cobori în pivniţă vreo duzină de trepte. Acolo,
pe fundul cutiei cu scule, este cheia de care are nevoie. Apoi urci
din nou pe scări, aproape să calci pe cîine sau pe unul din copii.
După toate acestea, cum răspunde vecinul la ajutorul tău? Nu-ţi
vine să-ţi crezi urechilor ceea ce auzi: „Nu, mulţumesc, cred că mă
descurc singur”. Nu-i aşa că toate acţiunile tale au fost o pierdere
de vreme şi de energie?
Vecinul acela care n-are nevoie de tine este imaginea tuturor
acelora care refuză ofert a l ui Dumnezeu prin Cristos şi încearcă să
se mîntuiască singuri. Bizuindu-se pe propriile eforturi, ei spun că
suferinţele îngrozitoare ale lui Cristos de pe cruce nu au fost nimic
mai mult decît un lucru frumos, dar în acelaşi timp un gest care nu
era necesar. Respingerea darului fără plată al graţiei lui Dum-
nezeu, este un act de sinucidere. Să luăm în considerare Cuvîntul
Lui referitor ia aceasta, neprihănirea nu vine prin lege. Nu putem
lucr a l a dobîndirea ei. Nici o cantitate a sîngelui nostru, sudoare
sau lacrimi nu va putea dobîndi mîntuirea. Nu există nici o cale de
a-L respinge pe Cristos şi de-a intra pe poarta cerului. Moarte a l ui
Isus pentru păcatele noastre este singura noastră speranţă pentru
viaţa veşnică. – M.R.D.II
Nici un merit de-al meu nu poate
Să stingă mînia de sus.
Singura nădejde îmi este
Neprihănire a l ui Isus. – Clayton

Dacă ne-am putea merita salvarea,
Cristos n-ar fi murit niciodată
pentru a ne-o asigura.

FamToFam

%d blogeri au apreciat: