Puterea Învierii Lui!

4532B130-4AA3-44E5-A93E-C722BA33A870Puterea Învierii Lui

Învierea Domnului Isus a fost un fapt istoric. Încă din primele zile după înviere, duşmanii Lui au căutat să nege acest fapt. De atunci şi până astăzi se emit tot felul de teorii care să “explice”,  de fapt să convingă lumea că învierea nu a avut loc. În anul 2003, savantul englez N.T. Wright a publicat un volum de peste 800 de pagini în care spulberă toate aceste speculaţii şi arată că numai faptul istoric rămâne în picioare. Cine vrea să se documenteze găseşte în această carte cea mai bună sursă de documentare. Nu are rost să o mai facem şi noi în spaţiul limitat pe care îl avem la dispoziţie. Noi vom face ceva mult mai util pentru inimile noastre şi chiar pentru minţile noastre. Vom începe cu această declaraţie a apostolului Petru:

“Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Cristos, care, după îndurarea Lui cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Cristos din morţi…“ (1 Petru 1:2). Marcaţi că naşterea noastră din nou s-a întâmplat “prin învierea lui Isus Cristos din morţi”!

La rândul lui, apostolul Pavel vorbeşte despre valoarea inestimabilă a cunoaşterii Domnului Isus, dar adaugă: “Să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui” (Filipeni 3:10). Efesenilor, Pavel le scrie că se roagă pentru ei să le dea Dumnezeu un duh de înţelepciune şi de revelaţie ca să ajungă să cunoască nemărginita mărime a puterii pe care a declanşat-o Dumnezeu când L-a înviat pe Domnul Isus din morţi şi L-a înălţat la cer şi L-a pus să şadă la dreapta Lui, putere care este îndreptată acum “spre noi credincioşii”, putere prin care ne-a făcut una cu Cristos, în aşa fel încât noi alcătuim astăzi Trupul Lui (Efeseni 1:17-23).

Observăm că Învierea Domnului Isus este o putere activă, care are de a face cu noi credincioşii, putere pe care noi ar trebui să o cunoaştem şi să o facem să fie a noastră şi să beneficiem de ea din plin. Cum putem să facem lucrul acesta? Ca să ajungem la înţelegere, să mai cităm un text, pe care noi l-am auzit de multe ori, dar n-am stat să ne gândim ce înseamnă el cu adevărat:

“Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Cristos ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit” (Romani 10:9).

De regulă, noi luăm textul acesta şi îl facem textul mântuirii noastre astfel: Crede în Domnul Isus şi mărturiseşte chiar înainte de botez că Isus este Domnul tău şi vei fi mântuit.

Noi nu stăm să ne întrebăm: De ce scrie Pavel atât de specific: “dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi?” Vedem că imediat după aceasta Pavel adaugă explicaţia: “Căci prin credinţa din inimă (că Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi) se capătă neprihănirea (greceştie: dikaiosune adică dreptatea)” (v.10).

Petru a scris că prin învierea lui Isus Dumnezeu ne-a născut din nou.  Aici, în Romani, Pavel scrie că prin învierea lui Isus Dumnezeu ne dă dreptatea. Opusul “dreptăţii” este păcătoşenia, sau starea de păcat. Este vorba de o schimbare radicală de situaţie: până acum eram păcătos; acum sunt spălat de păcate, sunt plantat în Cristos şi am statutul şi starea de om drept!

În Efeseni 2:8-9, Pavel scrie că “prin har am fost mântuiţi” şi îndată adaugă explicaţia: “Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi (sau plantaţi) în Cristos Isus pentru (în vederea) faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10).

Cu alte cuvinte, Pavel le scrie corintenilor: “Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură (o creaţie) nouă: cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).

Toate acestea se realizează prin puterea Învierii!

Puterea extraordinară pe care a declanşat-o Dumnezeu când L-a înviat pe Isus este o putere care atunci a intrat în istoria umană şi care rămâne la dispoziţia credincioşilor, ca să-i transforme, să-i nască din nou, să-i facă o nouă creaţie şi ca să-i facă capabili să umble (să trăiască) în faptele bune pe care Dumnezeu le-a conceput să fie viaţa fiilor lui Dumnezeu.

Cum putem să beneficiem de această colosală putere? În primul rând, trebuie să credem din toată inima că învierea Domnului Isus este un fapt istoric şi că este o realitate vie acum în viaţa omenirii. În al doilea rând, trebuie să o “cunoaştem” aşa cum Îl cunoaştem pe Domnul Isus Însuşi (Filipeni 3:10).

Pavel se roagă ca Dumnezeu să ne dea un duh de înţelepciune şi de revelaţie ca să ajungem la această cunoaştere (Efeseni 1:17-19). Noi trebuie să facem din rugăciunea aceasta, rugăciunea noastră, să stăruim în această rugăciune până când cunoaşterea aceasta devine o realitate vie în noi!

Există deci o putere special numită “puterea învierii”! Ea a venit aici pentru noi. Dacă nu o cunoaştem şi nu o folosim este în paguba noastră. Mai mult, este o catastrofă!

Trebuie să facem o precizare deosebit de importantă: “puterea învierii” nu poate fi separată de persoana Celui înviat! Este greşit să credem că putem primi această putere, dar să nu avem legătură intimă, organică cu Domnul Isus. Prin puterea învierii, Dumnezeu “ne-a adus la viaţa împreună cu Cristos… El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus” (Efeseni 2:5-6). De aceea, aspiraţia cea mai puternică a apostolului Pavel este   “să-L cunosc pe El” pe Domnul Isus şi cunoscându-L pe El, în intimitate, în realitate, cunosc şi “puterea învierii lui” (Filipeni 3:7-10). Cu cât Îl cunosc mai profund pe El, cu atât sunt mai plin de puterea învierii Lui!

Există aici o paralelă cu Duhul Sfânt şi cu darurile Lui: nu pot spera să am un dar al Duhului Sfânt şi aceasta să fie activă cu putere în mine,  dar eu să practic minciuna, mânia, cuvintele stricate prin care să-L fi întristat pe Duhul Sfânt al lui Dumnezez (Efeseni 4:25-30).

Legătura mea intima cu Domnul Isus mă duce la o viaţă curată. Tot aşa, legătura mea intimă cu Duhul Sfânt mă duce la o viaţa curată. Puterea învierii Domnului Isus şi puterea Duhului Sfânt este una şi aceeaşi putere şi ea îmi este data în primul rând pentru o viaţa după voia lui Dumnezeu şi abia apoi pentru slujirea lui Dumnezeu.

Iosif Ţon

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: