Cum iartă Isus?!

Se povesteşte că pe vremea primilor creştini era un mare bogătaş roman, care avea peste robii săi un logofăt la care ţinea mult, cu numele Paulus. Într-o zi, el i-a spus acestuia: „Să mergem să mai cumpărăm vreun rob”. Ei s-au dus în târg, căci pe vremea aceea robii erau expuşi spre vânzare, cum sunt expuse vitele în obor. Pe unul nu l-a cumpărat, căci era prea scump, altul nu corespundea, când deodată Paulus a devenit palid. A văzut expus un moş slab şi neputincios. Văzându-i, a început să se roage de stăpânul său: „Cumpără-l pe acesta şi te asigur că lucrul la curte va merge strună”. „Dar ce să fac cu rabla asta? – a răspuns stăpânul. Nu vezi că nu este bun de nici o treabă?” Dar Paulus stăruie în rugăminte. Stăpânul i-a făcut plăcerea. Moşul a fost adus la curtea boierească şi lucrul, în adevăr, sporea. Paulus muncea cât doi, iar pe bătrân îl ţinea numai pe mâncare şi băutură. Stăpânul nedumerit, l-a întrebat pe Paulus cine este moşul, l-a mustrat şi i-a spus: „Eu l-am cumpărat pe moş ca să stea trândav? Tu te distrugi muncind în locul lui. Paulus, tu ştii că ţin la tine, spune-mi cine este moşul? Poate este tatăl tău căzut în robie şi te-ai simţit dator să-l ajuţi? Nu sunt contra”. Paulus a răspuns: „Este cineva faţă de care am îndatoriri mai mari decât faţă de tatăl meu!”

– Este cumva învăţătorul tău?

– Nu! Este cineva faţă de care am îndatoriri mai mari.

– Dar cine este atunci?

– Este cel care l-a ucis pe tatăl meu, pe mine m-a vândut rob, iar eu sunt ucenic al Domnului Isus Hristos, care ne-a învăţat să răspundem la rău cu bine, să iertăm păcatul aproapelui nostru şi să ne iubim vrăjmaşii!

FamToFam

%d blogeri au apreciat: