CHRISTOS A ÎNVIAT !!

hristos-a-inviat-crestini.com_

Fiind deci seară, în ziua aceea, cea dintâi a săptămânii, şi uşile fiind închise acolo unde erau ucenicii, de frica iudeilor, Isus a venit şi a stat în mijloc, şi le‑a spus: „Pace vouă!“.                                                            Ioan 20.19

Ucenicii erau împreună, dar nu aveau pace. Îl văzuseră pe Isus răstignit şi, deşi unii dintre ei dăduseră de veste că El era viu, ei încă se întâlneau doar cu uşa încuiată. Apoi Domnul Însuşi a stat în mijlocul lor! Prezenţa Lui a schimbat întreaga lor perspectivă pentru acea clipă şi pentru tot restul vieţii lor.  Mai întâi, Domnul a vrut să le liniştească temerile.

Frica lor cea mai mare era „frica de iudei“ – liderii religioşi influenţi a căror asprime i‑a împiedicat pe mulţi să‑şi mărturisească deschis credinţa în Hristos (Ioan 7.13; 9.22; 19.38). Poate că şi noi simţim aceeaşi teamă, fiindcă sunt multe voci care încearcă să reducă la tăcere credinţa creştină sau cel puţin să râdă de ea. Dar, când ne gândim la Domnul cel înviat, Căruia I‑a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ, auzim cuvintele Lui mângâietoare: „Pace vouă!“.Apoi Domnul voia să le întărească credinţa. „Le‑a arătat mâinile Lui şi coasta Lui. Atunci ucenicii s‑au bucurat când L‑au văzut pe Domnul“ (Ioan 20.20). Din Evanghelia după Luca aflăm că El chiar a mâncat peşte şi fagure de miere, ca să‑i ajute să creadă. Domnul Isus doreşte să ne întărească credinţa, oricât de slabă ar fi.

El ne dă dovezi ale puterii şi ale prezenţei Lui atunci când Îl căutăm.După ce S‑a ocupat de temerile şi de credinţa ucenicilor, Domnul Îi trimite în lucrare. „Cum M‑a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi“ (Ioan 20.21). El Îi spusese deja Tatălui că urma să‑i trimită în lume întocmai cum fusese şi El trimis (Ioan 17.18), iar acum le spune şi lor. Ultimele Lui cuvinte în Evanghelia după Ioan sunt: „Tu urmează‑Mă“ (Ioan 21.22). Iată privilegiul şi chemarea noastră!

S. J. Campbell

%d blogeri au apreciat: