PUTEA FI ŞI MAI RĂU

Text: 1 Tesaloniceni 5:12-22

PUTEA FI ŞI MAI RĂU
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile…
1 Tesaloniceni 5:18
Expresia „pentru toate lucrurile” acopere un teritoriu imens, în
special atunci cînd definim împrejurările vieţii în care sîntem
îndemnaţi să aducem mulţumiri lui Dumnezeu. Foarte repede in-
cludem acele binecuvîntări şi lucruri bune care fac viaţa plăcută.
Dar ce-i cu suferinţa? Putem să fim mulţumitori lui Dumnezeu în
suferinţe şi necazuri? Da, chiar în situaţiile potrivnice ale vieţii, Ii
putem mulţumi lui Dumnezeu că nu sînt mai rele de cum sînt.
La anii bătrîneţii, preşedintele James Madison a suferit de mai
multe dureri contra cărora lua diferite medicamente. Se spune că
un prieten al preşedintelui din altă ţară i-a trimis o cutie cu pastile
fabricate din diferite plante, care erau unul din remediile folosite
în propriul său cămin şi 1-a rugat pe preşedinte să-i scrie dacă erau
bune la ceva. După o vreme, a primit una din scrisorile lui Madison
scrisă cu multă migală şi caligrafiată graţios, în stilul binecunoscut
al preşedintelui. Scrisoarea spunea cam aşa: „Dragul meu prieten,
îţi mulţumesc foarte mult pentru cutia cu medicamente. Le-am luat
pe toate; deşi nu pot spune că mă simt mai bine pentru că le-am
luat, totuşi este foarte posibil să fi fost azi mult mai rău dacă nu
le-aş fi luat”.
Pentru un creştin un astfel de răspuns este mai mult decît o
remarcă amabilă. Nu contează cît ai pierdut, întotdeauna a mai
rămas ceva. Nu este adevărat oare atunci cînd condiţia noastră este
lipsită de orice speranţă? La gura prăpastiei, Dumnezeu îşi întinde
mîna reasigurindu-ne că întotdeauna ne putem baza pe El. Nu ne
va lăsa să cădem. Nu e de mirare că apostolul ne sfătuieşte să
mulţumim lui Dumnezeu „pentru toate lucrurile”. El ştia că Dum-
nezeu lucrează întotdeauna spre binele nostru. – D.J.D-
Putem să-I mulţumim în orice lucru
Şi să spunem: „Să se facă voia Ta”.
Dumnezeu lucrează să ne facă
După chipul şi asemănarea Sa. – D.J.D-
Nu murmura că nu capeţi ceea ce doreşti,
Fi mulţumitor că nu primeşti ceea ce meriţi.

Un gând despre „PUTEA FI ŞI MAI RĂU

Comentariile sunt închise

%d blogeri au apreciat: