CONSILIERE SPIRITUALĂ PE ÎNȚELESUL TUTUROR! – LECȚIA 4

bijbelIoan 3:16 – Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

În dragostea mare pentru om, Dumnezeu a trimis pe planeta noastră, Pământ, în vederea împăcării omenirii cu EL, pe Fiul Său iubit, Isus Cristos, care a plătit prețul prin jertfa de la Calvar.

Apoi, prin Duhul Sfânt și Cuvântul Său Biblic, a făcut posibilă NAȘTEREA SPIRITUALĂ (nașterea din nou) și implicit o relație personală cu Dumnezeu, prin CREDINȚA ÎN ISUS CRISTOS!

Această relație personală cu Dumnezeu, aduce împlinirea și fericirea celui ce o acceptă și este gata să trăiască o viață nouă, biblică, zi de zi. Din cauza nevegherii și acceptării păcatului în viața noastră, această relație se poate răci sau chiar rupe uneori, lucru care aduce durere, disperare sau chiar DEPRESIE, în  multe cazuri.

Ce este de făcut în astfel de situații? Cum ne revenim? Cei mai mulți nu au curajul să discute cu nimeni acest lucru și astfel trăiesc cu această povară pe umeri, până sunt doborâți la pământ. Ba mai mult, și cei care încearcă să ne sfătuiască, de multe ori nu cunosc Cuvântul biblic, ci doar ne dau sfaturile lor, lucru care poate să amelioreze pentru moment durerea și tristețea, dar problema continuă să rămână. Și astfel ne trezim că tot mai muți creștini din bisericile noastre, sunt triști și răpuși de povara păcatului, cu toate că Dumnezeu ne vrea fericiți și plini de vlagă, ca să putem molipsi pe toți cei cu care intrăm în contact zilnic.

Ei bine, cu ajutorul lui Dumnezeu și inspirați de Duhul Sfânt, mai mulți frați cu inimă mare, maturi și cu multă experiență, au pus împreună un curs pe domeniul Consilierii Spirituale și refacerea relației cu Dumnezeu, lucru care este obligatoriu în readucerea noastră la o stare spirituală bună și la trăirea unei vieți împlinită și fericită.

Aceste lecții, sunt prezentate în modul cel mai simplu și practic posibil, bazate în întregime pe Cuvântul lui Dumnezeu, singurul care ne învață exact ce să face în orice situație prin care trecem și care are putere să ne revigoreze și astfel, să putem fi creștinii doriți de Dumnezeu.

Sper să vă fie de folos, în primul rând pentru nevoile spirituale personale, iar apoi, să ajutați și pe alții din casă, biserică și de ce nu, poate pe colegii dumneavoastră, atunci când trec prin situații grele!

Cu dragoste,

mike olariLECȚIA IV

SCHIMBÂNDU-ȚI VIAȚA. ROADELE CARE RĂMÂN

 

I          

            Cu toții avem nevoie de schimbare, într-un anumit punct.  De ce? Romani 3:23Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți păcătuim, fără excepții. Efeseni 3:16…și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. Efeseni 6:10Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.

            Toți avem probleme. Toți avem nevoie de consiliere. Trebuie mereu să tindem să fim tot mai mult ca Dumnezeu. Să continuăm să creștem, să ne întărim, să ne schimbăm! Nu contează unde suntem.

Știm că atunci când omul își urmează propriile dorințe, există și consecințe. O întrebare bună ar fi: Îți place direcția în care mergi? sau Ce se va întânpla în cele din urmă? Oamenii încearcă singuri să repare problemele, sau își creează un drum în viață așa cum consideră ei că este bun. Dar, funcționează asta? Câți oameni nu ați cunoscut care au trăit toată viața agonisind bani, case, mașini, iar când au ajuns la vârsta de pensionare, în loc să se bucure de ceea ce au adunat, au murit, ca o consecință directă a modului lor de viață? Practic, ce considerau că e bun pentru ei și corect, i-a condus către moarte! Oricum ne-am alege să ne trăim viața de unii singuri, într-un final vom vedea că nu funcționează! De aceea trebuie să facem o schimbare! Avem nevoie de calea Domnului.

Romani 6:20-21Căci, atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine: pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea.

            Coloseni 1:9-11De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare, cu bucurie.

Cu siguranță nu sunt versete noi acestea. Dar, haideți să medităm cu adevărat la esența lor. În pasajul din Coloseni, vedem cum nu încetau să se roage pentru ei, ca ei să merite! Vă aduceți aminte, că am vorbit că trebuie să ne rugăm pentru cei pe care îi consiliem, zilnic. Pavel a făcut asta! Își dorea ca ei să meargă în înțelepciune, în cunoștință! Nu doar să le audă și să le aibe în minte, ci să și trăiască astfel! Trebuie să trăim Cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar să îl cunoaștem!

Iacov 1:22Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri.

Dacă ne-am obișnuit doar să mergem să ascultăm predica de duminică, sau mai mergem la grupuri de rugăciune unde la fel, ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu acționăm în niciun fel, nu trăim nicicum, ceea ce ascultăm, trăim o decepție, o înșelăciune. Gândiți-vă câți oameni din congregațiile noastre sunt ascultători și nu împlinitori! Ce trăiesc ei? O înșelătorie. Se înșeală singuri, crezând că dacă cunosc Cuvântul, este de ajuns. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și trebuie trăit!

Atunci când consiliem pe cineva și le citim anumite versete, ei trebuie să înțeleagă că nu doar trebuie să le asculte și să le memoreze. Versetele, Cuvântul, trebuie trăit! Dar, nu ne-am aflat vreodată în postura de a spune cuiva ce să facă, iar exact același lucru, tocmai noi nu îl făceam? Atunci și noi ne înșelăm! Este un lucru foarte des întâlnit în consiliere. De multe ori consiliem anumite persoane, le spunem ce spune Scriptura că trebuie să facă, dar tocmai noi nu facem! Gândiți-vă de câte ori am spus oamenilor următoarele lucruri, când am fost la consiliere: Trebuie să-ți iubești mai mult soția! Trebuie să-ți iubești mai mult familia, copiii! Trebuie să stai mai mult timp cu ei! Să lași telefonul deoparte! Oare noi, am făcut așa cum îndemnăm pe alții? Toate acestea arată cu degetul spre tine!

Gașateni 6:7-8 Nu vă înșelați: “Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Este o imagine a vieții. Este de fapt o imagine a unei grădini și o întâlnim de mai multe ori în Scriptură. Isus folosește în pildele Sale (pilda semănătorului, grâul și neghina) sunt niște pilde care evidențiază creșterea. Este un exemplu spus aici de Pavel, care vorbește despre a semăna în firea pământească și semănarea în Duh. Folosește această metaforă a grădinii, ceea ce plantezi, aceea recoltezi! Dacă semeni lucruri firești, asta vei culege. Dacă semeni lucruri duhovnicești, asta vei culege. Oamenii în general se tot miră, când fac aceleași lucruri firești, din nou și din nou… Răspunsul e simplu. Aceasta e sămânța semănată. Începe în minte și în inimă, iar dacă crește, vei culege lucruri firești. Dacă semeni în Duh, vei culege roadele Duhului.

Această metaforă din Galateni, este despre a planta ceva. A semăna, a planta, este o acțiune. Gândurile, lucrurile la care meditezi de obicei, sunt acțiuni care aduc anumite roade. Dacă ne urmăm dorințele, garantat vom avea numai roade rele. Care sunt roadele rele? Galateni 5:19 în continuare – …mânie, neînțelegere, invidie, închinare la idoli, neiertare… Toate acestea unde încep? De la sămânța pe care o semeni. Partea fericită a acestui aspect, este că te poți opri din a semăna lucruri rele și să alegi o sămânță bună, care să aducă roade bune!

Putem avea roade rele, sau roade bune. Rodul, sau fructul, este de fapt maturitatea seminței pe care am semănat-o. Ai cuvinte bune care îți ies din gură, semeni roade bune! Dacă ies numai lucruri rele din gura ta, semeni sămânță rea!

Nu vom produce niciodată roade bune, dacă semănăm numai sămânță rea. Sămânță rea=fapte sau roade rele. Este un aspect ce îl putem folosi în sesiunile de consiliere. Realizezi că lucrurile pe care le faci, încep ca o sămânță? Apoi face rădăcini, crește o plantă mare și aduce roade! Trebuie să tai planta, scoți rădăcinile și lași ca Duhul să facă un loc nou, să aducă sămânță nouă, bună și viața noastră se va îmbunătăți.

În Romani 1:18-32, vedem un drum, care coboară. Imaginați-vă o pârtie de schi. Pornești de undeva din vârf și ajungi la finalul pârtiei. V.18Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor.

Deci prima parte a acestei coborâri, este omul care înăbușă, suprimă adevărul. Un om spunea, că soția lui e mereu supărata pe el atunci când mergeau pe trotuar, ea mereu se uita la el să vadă dacă se uită la alte femei. Și l-am întrebat: Dar, te uiți? Păi ști, din când în când…dar nu e mare lucru. Le admir doar, ca și cum m-aș uita la un apus de soare, admir frumusețea! El, încerca să suprime adevărul problemei lui, prin motivații false. Adevărul este că el nu vroia să recunoască care era adevărata lui problemă. Și asta le aducea nesiguranță căsniciei lor. Primul pas? Suprimarea adevărului.

  1. 19-21Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit; ci s-au dedat la gândiri deșarte, și inima lor fără pricepere s-a întunecat.

            Deci primul pas este încercarea de a ascunde, apoi este chiar respingerea. Îndepărtarea. Vedeți cum se înrăutățește situația? Întâi încearcă să ascundă, să acopere. Acum, deja resping, înlătură. Ce resping? Cunoașterea de Dumnezeu și devin inutili și fără minte.

  1. 22 și 23S-au fălit că sunt înțelepți, și au înnebunit; și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. Credeau că nu au nevoie de Dumnezeu, că sunt înțelepți! Și au înnebunit! Au respins pe Dumnezeu și asta i-a condus către nebunie! Dacă nu Îl ai pe Dumnezeu în mintea ta, în acțiunile tale și dacă Îl înlături în întregime din viața ta, devii un nebun! Apoi încep să se închine la om, animale, la creație. Pornește de la ei, înțelepciunea lor, apoi resping pe Dumnezeu și ajung niște nebuni care se închină la creație și nu la Creator!
  2. 24De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor; așa că își necinstesc singuri trupurile; Practic, singuri au ales despărțirea de Dumnezeu și acum suportă consecințele, care în final conduc spre distrugerea lor. Nu doar au ascuns adevărul, au respins pe Dumnezeu, se închină la altceva și acum ajung să se distrugă singuri! De cele mai multe ori în consiliere, întâlnim acest tipar de nebunie, autodistrugere, totul este dărâmat.

V.26-28Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor.

Să ne amintim de unde am pornit. De la ascunderea adevărului, făcând lucruri pentru tine, respingerea lui Dumnezeu, pot conduce și spre homosexualitate! Nu este o problemă a preferinței sexuale, ci a ascunderii adevărului, a respingerii lui Dumnezeu, închinarea la creație și distrugerea individului. Dar nu numai atât. Este vorba și de înfăptuirea unor fapte rușinoase și primirea pedepsei. Dintr-o data, întreaga lor viață este la pământ! Nu doar homosexualii, ci toți cei ce aleg să Îl respingă pe Dumnezeu și să îmbrățișeze destrăbălarea! Îmbrățișarea păcatului și respingerea lui Dumnezeu, începe să te distrugă fizic, psihic. Iar în final, dacă nu au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Și apoi? Își pierd mințile. Nu mai pot să gândească rational. Și așa ajung în tot felul de situații și iată o listă:

  1. 29-32 Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase; sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvnt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac.

Aici este punctul cel mai de jos al acestei degradări!  Dar, în afară de faptul că ei fac astfel de lucruri, vor ca și alții să li se alăture în ceea ce fac! În Proverbe am citit, păcătosului nu îi place să păcătuiască singur! Vrea companie! Și toate acestea pornesc de la încercarea de a ascunde adevărul, adică Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi îl resping total pe Dumnezeu. Vestea bună, este că nu trebuie să așteptăm până ajungem la final, la distrugere! Dacă așteptăm atât de mult, s-ar putea să nu mai putem să ne întoarcem. Punctul final este moartea. Până acolo, există șansa schimbării și putem cere ajutor!

II

În Efeseni și Coloseni găsim lucruri care trebuie făcute în vederea schimbării și care necesită efort și energie, din partea celui care trebuie să se schimbe. Dumnezeu îți dă abilitatea, atunci când ai o relație cu El și odată ce ai o relație cu Dumnezeu, ai puterea Duhului Sfânt prin care poți începe să te dezbraci de lucrurile firești și să te îmbraci cu cele spirituale.

Efeseni 4:22-32…cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare; și să vă înoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună: “Fiecare dintre voi să spună aproapelui adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. “Mâniați-vă, și nu păcătuiți”. Să n-apună soarele peste mania voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Cristos.

            Coloseni 3:8-9Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întru-cât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui.

Dacă ne uităm în versetul 22 din Efeseni, spune să ne dezbrăcăm de omul vechi, care se strică după poftele înșelatoare. Asta este natura omului. Încearcă să crească spre pofte, poftele ochilor, poftele firii, toate sunt doar niște înșelăciuni. Dacă ești un creștin, dar nu mergi în Duhul, nu ai timp zilnic în care să te umpli mai mult cu Duhul lui Dumnezeu, exact asta va încerca firea sa facă. Inactivitatea, te duce către o îndepărtare de Dumnezeu, iar mintea și inima ta vor începe  să împlinească mai mult poftele firii.

Evrei 2:1De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele.

Aceasta este de fapt lupta, în special pentru bărbați. Noi de obicei ne compartimentăm viețile, avem timpul de studiu, timpul de masă, timpul de lucru, timpul pentru viață, pentru familie, copii și de cele mai multe ori, nu le amestecăm. Știm când e timpul pentru biserică, pentru serviciu, pentru familie. Dar oare, Dumnezeu este în mintea și inima noastră în toate acele momente, sau numai în unele? În zonele unde nu Îl implicăm prea mult pe Dumnezeu, începem să ne îndepărtăm! Ajungem la un moment dat, în punctul unde nu mai suntem determinați, disciplinați, nu mai suntem activi, iar firea devine tot mai puternică, și dintr-o dată apare ispita! Apuci ispita și apoi suporți consecințele. Și totul pentru că te-ai îndepărtat. Doar pentru că suntem creștini, nu înseamnă cu nu mai avem de luptat cu păcatul.

Ca și creștini, înainte de a ne dezbrăca de păcat, trebuie să conștientizăm existența lui. 1 Ioan 1:8-10Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi. Știm că firea este într-o continuă luptă împotriva Duhului. Pavel spunea că sunt lucruri pe care vreau să le fac și nu le fac și lucruri pe care nu vreau să le fac și le fac! Există această luptă continuă de care trebuie să fim conștienți. Versetele acestea sunt foarte importante. De cele mai multe ori, noi vedem probleme la alți oameni și nu și la noi. Mare atenție atunci când arătăm cu degetul către cineva care a greșit, trei degete sunt întoarse către noi! Nu cumva eu sunt cel ce am greșit? Oare unde este păcatul? Mai bine să nu ne grăbim să arătăm cu degetul, ci să ne punem pe genunchi, să ceri lui Dumnezeu să descopere dacă este vreun păcat în viața ta! Să nu ne găsim în postura de a judeca pe cineva, pe nedrept!

Matei 5:23-24Așa că, dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul. Tu îți aduci aminte că fratele tău nu te-a iertat! Ce faci? Te duci imediat, înainte de a te închina Domnului pentru că ai ceva de făcut. Ceva fără de care, închinarea nu are nici o valoare! Te împaci cu fratele! Apoi vi și îți aduci darul! Dacă ei nu vor împăcare, ai făcut tot ce ai putut. Te-ai dus, ai încercat, te-ai pocăit, îți pare rău! Dar te duci, înainte de orice închinare! Trebuie să ai o relație corectă cu oamenii, atât cât poți. Romani 12:18Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Deci este un lucru care ține de noi. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să fim în pace cu ei. Este foarte important să ne cercetăm viața și inima de fiecare dată când ne închinăm Domnului. Altfel, vom aduce o jertfă fără nici o valoare!

Matei 7:1-5Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poți zice fratelui tău: “Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, și când colo, tu ai o bârnă într-al tău?… Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.   Consilierea nu este doar pentru alții. Este în primul rând pentru tine. Acolo trebuie să înceapă. Nu încerci să rezolvi o problemă, dacă și tu ai una! Întâi îți rezolvi tu problema, pentru a putea fi capabil să le rezolvi și lor problema. Vers. 5Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Îți scoți bârna cu scopul de a putea să îi ajuți și pe ei. Nu îi poți ajuta dacă ai o bârnă în ochi. Nu o înlături doar pentru tine, ci și pentru a vedea clar ca să îi ajuți și pe ei. Întâi te eliberezi, te pocăiești, apoi poți ajuta și pe alții. Apoi poți consilia.

1 Corinteni 11:31-32Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar, când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea.

Evrei 12:5-7Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: “Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește.” Suferiți pedeapsa: Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl?

            Apocalipsa 3:19Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Pedeapsa este pentru că ne iubește. Fie  că suntem credincioși, urmași ai lui Cristos, nu ne exceptează de la a fi corectați de El. Cum nu ne exceptează nici de la a fi ispitiți sau de la a păcătui.

Evrei 12:11Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, și nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor care au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Dacă ai fost să îți ceri iertare, să încerci să te împaci cu fratele tău, chiar dacă el nu a vrut împăcare, tu ai pace! Dacă vine la tine mai târziu să se împace cu tine, tu nu mai ai probleme, nici nu te mai gândești la problemă, pentru că ai roada neprihănirii, pacea!

Dacă nu ai pace, ai nevoie de neprihănire. Trebuie să afli dacă nu cumva ai vreo problemă. Este unul din motivele pentru care oamenii nu au pace. Păcatul fierbe în ei, se simt vinovați înaintea Domnului și nu au pace. Încearcă să adoarmă și păcatul este în mintea lor, se tot repetă!

Dar dacă ești în regulă cu Dumnezeu, ai pace! Nicio pedeapsă nu pare să aducă bucurie, este dureroasă, dar în final, prin neprihănire, ai pace!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: