Schimbă direcţia!

„…îndreptaţi-vă căile şi faptele… nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoa­re…” Ieremia 7.3-4

 

Schimbă direcţia!

 

Unui ofiţer de marină i s-a dat coman­da unui vas de război. El a devenit foarte mândru în această postură. Într-o noapte furtunoasă, în timp ce marea clocotea ca un cazan, ofiţerul zări în depărtare o lumină. Crezând că se apropie de ei un alt vas, a dat or­din ofiţerului de serviciu să transmită mesajul: „Schim­bă direcţia zece grade spre sud.” După puţin timp a pri­mit răspuns: „Schimbă direcţia zece grade spre nord.” Comandantul înfuriat transmise al doilea mesaj: „Schimbă direcţia zece grade spre sud. Eu sunt coman­dantul.” Răspunsul a venit prompt: „Schimbă urgent direcţia spre nord. Eu sunt turnul de control.” În plan spiritual există două direcţii: una bună spre Dumnezeu şi mântuirea Sa, una rea, alcătuită de mân­dria omului care nu vrea să ştie de cele veşnice. Dacă te afli pe direcţia voinţei proprii, schimbă-ţi direcţia! Cine merge mai departe pe calea neascultării de Dumnezeu o va sfârşi rău de tot: sfârşitul lui va fi pierzarea veşni­că. De aceea vrem să rugăm pe fiecare în parte să-şi schimbe direcţia vieţii spre ascultarea de Dumnezeu. Fericiţi sunt cei ce pot spune: „De aceea, către Tine, Doamne, Dumnezeule, îmi îndrept ochii, la Tine caut adăpost

FamToFam

%d blogeri au apreciat: