TE DISCIPLINEAZĂ DUMNEZEU?

TE DISCIPLINEAZĂ DUMNEZEU?
„Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte” (Evrei 12:6)

            Corecţia făcută de Dumnezeu nu înseamnă respingere. Dezaprobarea Lui faţă de faptele tale nu înseamnă că te dezaprobă pe tine. Pentru a creşte spiritual, trebuie să înţelegi că uneori El te disciplinează. În acest timp, trebuie să te bazezi pe adevărul că El te iubeşte, altfel vei continua să te schimbi în încercarea de a-l câştiga dragostea. Problema însă este că deja ai parte de ea şi tu nu ştii! Nimic nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:38-39). Aşadar:

            1) Cum ne disciplinează Dumnezeu? „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, deci, şi pocăieşte-te!” (Apocalipsa 3:19). Să remarcăm cuvintele „Eu mustru”. Dumnezeu te va avertiza când ai depăşit linia.

            2) De ce ne disciplinează Dumnezeu? „Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? Dar dacă sun­teţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi au parte, sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii. Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim? Căci ei într-adevăr ne pedepseau pen­tru puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roadă dătă­toare de pace a neprihănirii” (Evrei 12:7-11).
FamToFam
%d blogeri au apreciat: