Voi sunteţi lumina?

„Voi sunteţi lumina… Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înain­tea oamenilor…”      Matei 5.14,16

 

Lumini acumulate

 

            Traversând într-o noapte de vară o pădure, un tânăr a fost intrigat de un fenomen interesant. Pe marginea drumului erau mai multe puncte care luminau slab. Nu erau cunoscuţii li­curici, ci lemne în curs de putrezire. Curios să cunoas­că explicaţia acestui fenomen, tânărul aduse în sat o bucată din acel lemn. A doua zi dimineaţa, într-un colţ întunecos, toată familia a putut constata luminozita­tea lemnului. Dar, după două zile, timp în care lemnul a stat în întuneric, fenomenul a dispărut, pentru a re­apărea după expunerea la lumina zilei. Cineva a expli­cat că luminozitatea se datorează fosforului care se găseşte în lemn. Fosforul nu are energie în el însuşi, ci îi trebuie un stimulator. Dacă nu mai este expus raze­lor luminii zilei, nu mai luminează.

            Iată o lecţie simplă cu urmări mari, mai ales pentru cei tineri în credinţă! Credinciosul este chemat să răs­pândească în jurul său lumina vieţii divine. Lumina însă nu este în el însuşi, ci în Acela care este Izvorul luminii: ISUS HRISTOS. Privind prin credinţă la El, învăţând în şcoala Lui, vom putea fi lumini în lume.

            Oricine, tânăr sau vârstnic, poate fi ca acele puncte luminoase pe marginea drumului către cer.

FamToFam 

 
%d blogeri au apreciat: