Omul lui Dumnezeu este cruţat de col­ţii fiarelor


Daniel 6.16-28
            In groapa cu lei se reînnoieşte minunea din cuptorul cu foc, de la capitolul 3. Omul lui Dumnezeu este cruţat de col­ţii fiarelor, precum odinioară cei trei prieteni ai săi de arşiţa flăcărilor. Şi Evrei 11.33,34 ne dezvăluie secretul lor comun: prin credinţă … „au astupat gurile leilor, au stins puterea fo­cului”. S-ar putea întreba cineva de ce Dumnezeu pe aceşti slujitori i-a scăpat, în timp ce pe alţii i-a lăsat să-şi piardă viaţa pe ruguri sau în arene, ca martiri (compară cu Evrei 11.37). Aceasta a fost, înainte de orice, pentru ca Dumnezeu să-Şi arate puterea cu care i-a protejat pe martorii Săi; El Se găseş­te aici angajat vizavi de Darius. Acest episod din viaţa pro­fetului corespunde cuvânt cu cuvânt experienţei descrise în Psalmul 57 (v. 4,5 şi solemnul verset 6).            Cât de mult ne face Daniel să ne gândim la Domnul Isus! Credincios de la început până la sfârşit, aşa a fost Hristos. Era străin, despărţit de lume şi totuşi mereu gata să facă în ea un bine, să descopere gândul lui Dumnezeu. Ca şi Daniel, El n-a oferit nicio ocazie pentru vreo acuzaţie şi a fost condam­nat fară motiv, tocmai din cauza credincioşiei Sale (comp. cu v. 4). Insă El a ieşit triumfător din moarte (acest domeniu al leului răcnind; Psalmul 22.13,21), care va fi partea celor răi. Da, glorie Răscumpărătorului nostru!
FamToFam
%d blogeri au apreciat: