TEAMA ARE LOCUL EI


TEAMA ARE LOCUL EI

 
Ferice de omul care se teme necontenit.   Proverbe 28.14
               
     Teama de Dumnezeu este începutul şi temelia adevăratei credinţe. Fără un respect sfânt şi o adorare serioasă a lui Dumnezeu şi a Cuvântului Lui, nu există punct de sprijin nici pentru cele mai strălucitoare virtuţi. Sufletul care nu-L cinsteşte pe Dumnezeu, nu va cunoaşte niciodată sfinţenia. Fericit este acela care are această teamă sfântă de a face rău. El se gândeşte înainte de a face ceva şi se teme să nu greşească, să nu-şi neglijeze lucrul pe care-l are de făcut şi-i este frica să nu păcătuiască. El se depărtează de orice prietenie primejdioasă, de orice flecăreală şi de orice lucrare necurată. Această abţinere de la rău nu-l face pe un om nenorocit, ci dimpotrivă, îi aduce fericire. Santinela care veghează este mai fericită decât soldatul care doarme în post. Cel ce vede de departe răul şi-l ocoleşte este mai fericit decât cel care merge spre rău cu nepăsare şi care sfârşeşte prin pierzare.Temerea de Dumnezeu este un har luminos care îndrumă pe om pe o cale sigură, despre care se spune: „Nu va fi pe ea (pe cale) nici un leu şi nici o fiară sălbatică nu va trece pe ea”. Păzirea „de orice se pare rău” este o rânduială care face ordine şi care prin puterea Duhului Sfânt, îl pune pe om într-o stare care-l face să-şi păstreze îmbrăcămintea curăţată de întinăciunile lumii. În orice caz, cel ce „se teme necontenit” este fericit. Solomon a încercat în viaţa sa şi a gustat şi din bucuriile lumii şi din teama sfântă, şi a găsit că cea dintâi este deşertăciune, iar cea de a doua este fericire. Să nu facem şi noi încercările lui, dar să ne aducem aminte de concluzia la care a ajuns: deşertăciune într-o parte, fericire în altă parte.

FamToFam

Un gând despre „TEAMA ARE LOCUL EI

 1. Orice om fără adevărata teamă de Dumnezeu este fărcă minte, pentru că adevărata frică de Dumnezeu este începutul înţelepciunii (Psalmii 111:10). Orice persoană pe care am lua-o, este clar că nu are înţelepciune dacă nu se teme de Dumnezeu, după cum este scris: „nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura” (Proverbe 1:7).
  Realitatea tristă este că toţi oamenii sunt stricaţi, iar starea mizerabilă a omenirii este arătată în Psalmul 14:1-3, dar cei mai mulţi răstălmăcesc adevărul, sunt proşti şi nu vor să asculte de “Cuvânt” să se pocăiască să vină la Dumnezeu ca să ceară înţelepciune: (Iacov 1:5)
  „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.” (Iov 28:28)

  Tot astfel găsim scris: De aceea şi este plină inima oamenilor de răutate, şi de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc (Eccleziastul 9:3) pentru că nu se tem de Dumnezeu (Psalmul 36:1), iar versetul 2 explică: Căci se măguleşte singur în ochii lui, ca să-şi desăvârşească fărădelegea, ca să-şi potolească ura.
  Da, cineva, fără adevărata frică de Dumnezeu, nu ştie nimic (la fel ca în 1 Timotei 6:4), pentru că Frica de Domnul este începutul ştiinţei (Proverbe 1:7). Deci, este clar că nimeni nu poate să aibă ştiinţă dacă nu are frică de Dumnezeu, după cum este scris, „proştii şi nebunii vor urî ştiinţa” (Proverbe 1:22).

  Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El. (Eccleziastul 3:14)

  Apreciază

Comentariile sunt închise

%d blogeri au apreciat: