Cine are pe Fiul, are viaţa!


Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre.
Efeseni 2:1
Povestirea care urmează a fost spusă de William E. Biederwolf,
fostul preşedinte al Conferinţei Biblice de la Winona Lake. Un
tînăr sculptor a lucrat cu toată migala la statuia unui înger. Cînd
maestrul său, Michelangelo, a sosit s-o vadă, artistul s-a ascuns pe
aproape şi a aşteptat să audă comentariile dascălului său. Miche-
langelo s-a uitat atent la sculptură cu respiraţia întretăiată.In final
a spus: J.i lipseşte numai un singur lucru”. Auzind aceasta, tînărul
artist a fost deprimat. Zile la rînd n-a mai putut dormi şi nici mînca.
Un prieten al său a devenit foarte îngrijorat de el şi s-a dus la
Michelangelo ca să-1 întrebe ce-i lipseşte statuii. Maestrul a răs-
puns: „Ii lipseşte doar viaţa; cu ea ar fi desăvîrşită”.
Unii oameni sînt la fel ca statuia aceea. In afară, au o înfăţişare
admirabilă. Conform standardelor lumii sînt buni. Trăiesc vieţi
morale şi exemplare. Sînt cetăţeni respectabili, activi în organizaţii
de caritate. Sînt membri credincioşi ai unei biserici. Dar nefiind
niciodată născuţi din nou, le lipseşte numai un lucru – viaţa
spirituală. Biblia ne spune că „Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, şi
această viaţă veşnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa;
cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa” (1 Ioan 5:11, 12).
Poate că religia ta, calitatea ta de membru în biserică, faptele
bune, şi toate celelalte lucruri produc numai o înfăţişare im-
presionantă în afară. Dar nu cumva lipseşte acel „singur lucru”? Ai
tu viaţa – viaţa nouă în Isus Cristos? Dacă nu, încrede-te în El ca
Mîntuitor al tău, astăzi! – R.W.D.
Deşi-s sărac, mă-ncred în Domnul sfînt,
Slab şi păcătos, mă bizui pe al Lui Cuvînt.
Măreaţa-I veste alungă orice frică
Toţi copiii Lui au viaţă veşnică. – McGranahan
Naşterea din nou nu este opţională,
este imperios necesara.

FamToFam

%d blogeri au apreciat: