Relatie VS. Religie – Capitolul 3 Lecția 2 – Ioan Botezătorul, premergătorul lui Isus, sau puntea dintre Vechiul și Noul Legământ

Luca 3:1-17 – „În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea; Irod, cârmuitor al Galileii; Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei; Lisania, cârmuitor al Abilenei; și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa -, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței, pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: ‘Iată glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal vor fi prefăcute în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.’ Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: ‘Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mania viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: ‘Avem pe Avraam ca tată!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc.’ Noroadele îl întrebau și ziceau: ‘Atunci ce trebuie să facem?’ Drept răspuns, el le zicea: ‘Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; și cine are de mâncare să facă la fel.’ Au venit și niște vameși șă fie botezați și i-au zis: ‘Învățătorule, noi ce trebuie să facem?’ El le-a răspuns: ‘Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați.’ Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau: ‘Dar noi ce trebuie să facem?’ El le-a răspuns: ‘Să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre.’ Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan dacă nu cumva este el Cristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: ‘Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine și Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână; Își va curăți aria cu desăvârșire și Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se va stinge.”


Luca 3:21-23a – „După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus; și pe când Se ruga, s-a deschis cerul, și Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas, care zicea: ‘Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!’ Isus avea aproape treizeci de ani când a început să învețe pe norod;”


Ioan 1:17-28 – „Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Cristos.”


Matei 3:1-12 Marcu 1:1-8


IDEI DE BAZĂ

1. Ioan este cel ce pregătește calea pentru Isus și introduce o “eră nouă”.
2. El, cel supranumit “botezătorul” clarifcă faptul că botezul, trebuie să aibă loc în urma unei pocăințe sincere, la o vârstă adultă, fiind o decizie personală, de viață.

3.Ioan Botezătorul arată faptul că Dumnezeu vede inima omului. Nu ne putem păcăli cu aparențe religioase exterioare.
4.Indiciul pentru o pocăință reală, este acela că cei ce se pocăiesc, sunt interesați și dornici să știe cum să-și trăiască viața după botez.
Fermitatea și smerenia lui Ioan.
Indirect, dar foarte… Citește în continuare

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

<span>%d</span> blogeri au apreciat: