Relație VS Religie – Capitolul 3 Lecția 6 – Isus, Copilul Rege promis!

  • Luca 2:41-52 – „Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la Praznicul Paștelor. Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele Praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și L-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu L-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-L caute. După trei zile, L-au găsit în Templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care-L auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile Lui. Când L-au văzut părinții Lui, au rămas înmărmuriți; și mama Lui I-a zis: ‘Fiule, pentru ce Te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl Tău și eu Te-am căutat cu îngrijorare.’ El le-a zis: ‘De ce M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?’ Dar ei n-au înțeles spusele Lui. Apoi, S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mamă-Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Cei ce sunt ai lui Dumnezeu sunt interesați de subiecte ce-L preocupă pe Dumnezeu. Oamenii firești, te lasă să vorbești singur când aduci în discuție subiecte biblice, spirituale.
  • Prioritățile noastre,

Citește in continuare

%d blogeri au apreciat: