Relație VS Religie – Capitolul 3 – Lecția 7 – Botezul si ispitirea lui Isus

Matei 3:13-17 – „Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-L oprească. ‘Eu’, zicea el, ‘am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?’ Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.’ Atunci, Ioan L-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: ‘Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”


Matei 4:1-11 – „Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: ‘Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.’ Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Este scris: ‘Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’ Atunci, diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streașina Templului și I-a zis: ‘Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.’ ‘Deasemenea, este scris’, a zis Isus: ‘Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.’ Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și I-a zis: ‘Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.’ ‘Pleacă, Satano’ i-a răspuns Isus. ‘Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.’ Atunci, diavolul L-a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-I slujească.”
Luca 3:21,22 Luca 4:1-13


IDEI DE BAZĂ

°Atât Ioan, cât și Isus, erau interesați să facă tot ce le poruncea Dumnezeu, fără să… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: