Relație VS. Religie Capitolul 3 – Lecția 8 – Isus este răspunsul lui Dumnezeu la nevoile omenirii

Ioan 1:1-17 – „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu; numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit Slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: ‘El este Acela despre care ziceam eu: ‘Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine.’ ‘Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har; căci Legea a fost data prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Cristos.”


IDEI DE BAZĂ

  • Isus este Fiul lui Dumnezeu, dar și partenerul Său, în a crea tot ceea ce ochiul poate sau nu poate vedea.
    • Isus este Lumina și Calea spre ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR, care se poate obține doar prin pocăință, smerenie și credință în Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia. Citește în continuare


      https://youtu.be/klV4tszMsyk

    %d blogeri au apreciat: