Relație VS Religie – Capitolul 4 – Lecția 1 Anticiparea unui Nou Legământ

ABROGAREA VECHILUI LEGĂMÂNT ȘI INTRODUCEREA NOULUI LEGĂMÂNT

4.1. Anticiparea unui Nou Legământ

Isaia 35:8 – „Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi „Calea cea sfântă”: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească”.


Ioan 14:6 – „Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.


Matei 11:25 – „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: ‘Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi și pricepuţi și le-ai descoperit pruncilor.”


Romani 14:17 – „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.”


Matei 7:21 – „Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.”


IDEI DE BAZĂ

Cu sute de ani înainte de venirea lui Isus pe pământ, Isaia vorbește de calea cea nouă care va fi trasată spre Împărăția Cerurilor. Deși această cale este pentru cei sfinți, profetul… citește in continuare

%d blogeri au apreciat: