Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 2 – Nașterea din nou, primul pas în Noul Legământ

  • Ioan 3:1-13 – „Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea și I-a zis: ‘Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.’ Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.’ Nicodim I-a zis: ‘Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?’ Isus i-a răspuns: ‘Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne și ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: ‘Trebuie să vă nașteți din nou.’ Vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.’ Nicodim I-a zis: ‘Cum se poate face așa ceva?’ Isus i-a răspuns: ‘Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.”

  • Ioan 7:44-51 – „Unii din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis: ‘De ce nu L-ați adus?’ Aprozii au răspuns: ‘Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.’ Fariseii le-au răspuns: ‘Doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire? A crezut în El vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta, care nu știe Legea, este blestemat!’ Nicodim, cel care venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: ‘Legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face?”
  • Ioan 19:38-39 – „După aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Isus. Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă și aloe.”

  • IDEI DE BAZĂ

  • Nicodim, un fruntaș al iudeilor, care cunoștea foarte bine Vechiul Legământ, devine interesat de noua abordare a lui Isus mai ales datorită minunilor, care erau evidențe de necontestat ale prezenței lui… Citește în continuare
  • %d blogeri au apreciat: