Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 10 Omul este mai presus decât regulile

  • Ioan 5:1-16 – „După aceea era un praznic al iudeilor; și Isus S-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de treizeci și opt de ani. Isus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: ‘Vrei să te faci sănătos?’ ‘Doamne’, I-a răspuns bolnavul, ‘n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.’ ‘Scoală-te’, i-a zis Isus, ‘ridică-ți patul și umblă.’ Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat. Iudeii ziceau celui ce fusese vindecat: ‘Este ziua Sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul.’ El le-a răspuns: ‘Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ‘Ridică-ți patul și umblă.’ ‘Ei l-au întrebat: ‘Cine este omul Acela care ți-a zis: ‘Ridică-ți patul și umblă?’ ‘Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Isus l-a găsit în Templu și i-a zis: ‘Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.’ Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea lucruri în ziua Sabatului.”

  • IDEI DE BAZĂ

  • Isus vizitează un fel de spital, unde cei bolnavi aveau unele șanse să fie vindecați, însă doar cei ce erau ajutați sau nu erau prea bolnavi. Isus se oferă să ajute… Citește în continuare

  • https://youtu.be/cGBmzlLeVXE

    Un gând despre „Relație VS Religie – Capitolul 4 Lecția 10 Omul este mai presus decât regulile

    Comentariile sunt închise

    %d blogeri au apreciat: