Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 12 Adevărul mai presus decât mulțimile

Ioan 6:45-71 – „În proroci este scris: ‘Toți vor fi învățați de Dumnezeu.’ Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui vine la Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viața veșnică. Eu sunt Pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii.’ La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: ‘Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?’ Isus le-a zis: ‘Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul Meu și cine bea sângele Meu are viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne în Mine, și Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi și el prin Mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri, și totuși au murit; cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac.’ Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: ‘Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?’ Isus, care știa în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: ‘Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte?… Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred.’ Căci Isus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Și a adăugat: ‘Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.’ Din clipa aceea, mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El. Atunci, Isus a zis celor doisprezece: ‘Voi nu vreți să vă duceți?’ ‘Doamne’, I-a răspuns Simon Petru, ‘la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Isus i-a răspuns: ‘Nu v-am ales eu pe voi cei doisprezece? Și totuși unul din voi este un drac.” Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; căci el avea să-L vândă, el unul din cei doisprezece”


IDEI DE BAZĂ

¶Isus nu se lasă intimidat de necredința iudeilor și aducându-le aminte că părinții lor au mâncat în pustie mană venită din cer, le spune că cei ce Îl urmează… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: