Relație VS. Religie – Capitolul 5 Lecția 15 Mai presus de legile naturii

Marcu 6:30-52 – „Apostolii s-au adunat la Isus și I-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Isus le-a zis: ‘Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin.’ Căci erau mulți care veneau și se duceau, și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat, dar, cu corabia, ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut; au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod; și I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor; și a început să-i învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: ‘Locul acesta este pustiu, și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele din prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.’ ‘Da-ți-le voi să mănânce’, le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: ‘Oare să ne ducem să cumpărăm pâini de două sute de lei și să le dăm să mănânce?’ Și El i-a întrebat: ‘Câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți.’ S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: ‘Cinci și doi pești.’ Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, cete-cete, pe iarba verde. Și au șezut jos în cete de câte o sută și de câte cincizeci. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești. Și-a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat; și au ridicat douăsprezece coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau cinci mii de bărbați. Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: