Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 16 Închinarea este la intersecția dintre iertare și iubire

Luca 7:36-50 – „Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei; le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise și-a zis: ‘Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.’ Isus a luat cuvântul și i-a zis: ‘Simone, am să-ți spun ceva.’ ‘Spune, Învățătorule’, I-a răspuns el. ‘Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt, cu cincizeci. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi dar, care din ei îl va iubi mai mult?’ Simon I-a răspuns: ‘Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.’ Isus i-a zis: ‘Drept ai judecat.’ Apoi S-a întors spre femeie și a zis lui Simon: ‘Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și Mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu Mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun: Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puțin iubește puțin.’ Apoi a zis femeii: ‘Iertate îți sunt păcatele!’ Cei ce ședeau cu El la masă, au început să zică între ei: ‘Cine este Acesta de iartă chiar și păcatele?’ Dar Isus a zis femeii: ‘Credința ta te-a mântuit; du-te în pace.”


IDEI DE BAZĂ

¶În această întâmplare sunt puse față în față două persoane cu credința, slujirea și modul în care fiecare se raportează la Isus… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: