Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 17 Lumina lumii

Ioan 8:12-29 – „Isus le-a vorbit din nou și a zis: ‘Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.’ La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: ‘Tu mărturisești despre Tine Însuți: deci mărturia Ta nu este adevărată.’ Drept răspuns, Isus le-a zis: ‘Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, totuși mărturia Mea este adevărată; căci Eu știu de unde am venit și unde Mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde Mă duc. Voi judecați după înfățișare: Eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: deci despre Mine Însumi mărturisesc Eu, și despre Mine mărturisește și Tatăl, care M-a trimis.’ Ei I-au zis deci: ‘Unde este Tatăl Tău?’ Isus a răspuns: ‘Voi nu Mă cunoașteți nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-ați cunoaște pe Mine, ați cunoaște și pe Tatăl Meu.’ Isus a spus aceste cuvinte, pe când învăța pe norod în Templu, în locul unde era vistieria; și nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că încă nu-I sosise ceasul. Isus le-a mai spus: ‘Eu Mă duc și Mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni.’ Atunci, iudeii au zis: ‘Doar n-o avea de gând să Se omoare, de zice: ‘Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni’! ‘Voi sunteți de jos’, le-a zis El, ‘Eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci, dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre.’ ‘Cine ești Tu?’, I-au zis ei. Isus le-a răspuns:… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: