Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 18 Nu minunile susțin credința, ci credința face minuni

Marcu 8:1-21 – „În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod şi n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: ‘Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă Mine şi n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leşine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.’ Ucenicii I-au răspuns: ‘Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceştia aici, într-un loc pustiu?’ ‘Câte pâini aveţi?’, i-a întrebat Isus. ‘Şapte’, I-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să şadă pe pământ, a luat cele şapte pâini şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă, şi ei le-au împărţit norodului. Mai aveau şi câţiva peştişori, şi Isus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă şi pe aceia. Au mâncat şi s-au săturat şi au ridicat şapte coşniţe pline cu rămăşiţele de firimituri. Erau aproape patru mii de inşi. În urmă, Isus le-a dat drumul. Isus a intrat îndată în corabie cu ucenicii Săi şi a venit în părţile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată şi au început o ceartă de vorbe cu Isus. Şi, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer. Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis: ‘Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.’ Apoi i-a lăsat şi a intrat iarăşi în corabie, ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini; cu ei, în corabie, n-aveau decât o pâine. Isus le dădea în grijă şi le zicea: ‘Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!’ Ucenicii se gândeau şi ziceau între ei: ‘Fiindcă n-avem pâini.’ Isus a înţeles lucrul acesta şi le-a zis: ‘Pentru ce vă gândiţi că n-aveţi pâini? Tot nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită? Aveţi ochi şi nu vedeţi? Aveţi urechi şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte deloc? Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbaţi, câte coşuri pline cu firimituri aţi ridicat?’ ‘Douăsprezece’, I-au răspuns ei. ‘Şi cânam frânt cele şapte pâini la cei patru mii de bărbaţi, câte coşniţe pline cu firimituri aţi ridicat?’ ‘Şapte’, I-au răspuns ei Şi El le-a zis’Tot nu înţelegeţi?”


IDEI DE BAZĂ

¶Răspunzând unei nevoi, Isus repetă minunea înmulțirii pâinilor. Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: