Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 20 Nu moartea are ultimul cuvânt

Ioan 11:1-46 – „Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Isus să-I spună: ‘Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.’ Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: ‘Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.’ Şi Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr. Deci, când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era şi în urmă a zis ucenicilor: ‘Haidem să ne întoarcem în Iudeea.’ ‘Învăţătorule’, I-au zis ucenicii, ‘acum, de curând, căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudeea?’ Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticneşte, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar, dacă umblă noaptea, se poticneşte, pentru că n-are lumina în el.’ După aceste vorbe, le-a zis: ‘Lazăr, prietenul nostru, doarme , dar Mă duc să-l trezesc din somn.’ Ucenicii I-au zis: ‘Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.’ Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. Atunci, Isus le-a spus pe faţă: ‘Lazăr a murit. Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.’ Atunci, Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: ‘Haidem să mergem şi noi să murim cu El!’ Când a venit, Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt. Şi, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii, mulţi din iudei veniseră la Marta şi Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte, iar Maria şedea în casă. Marta a zis lui Isus: ‘Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu.’ Isus i-a zis: ‘Fratele tău va învia.’ ‘Ştiu’, I-a răspuns Marta, ‘că va învia la înviere, în ziua de apoi.’ Isus i-a zis: ‘Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?’ ‘Da, Doamne’, I-a zis ea, ‘cred că Tu eşti Hristosul,… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: