Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 21 Neutralitatea nu este o opțiune

Matei 12:38-48 – „Atunci, unii din cărturari şi din farisei au luat cuvântul şi I-au zis: ‘Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!’ Drept răspuns, El le-a zis: ‘Un neam viclean şi preacurvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului. Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-L vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi n-o găseşte. Atunci zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.’ Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.”


IDEI DE BAZĂ

¶Cei ce vedeau nenumărate minuni în slujirea lui Isus, Îi cer din nou un semn pentru a crede în El. Isus le aduce două argumente ale credinței din Vechiul Testament… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: