Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 25 Actul de identitate al Împarației

Ioan 13:31-38 – „După ce a ieşit Iuda, Isus a zis: ‘Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi Dumnezeu a fost proslăvit în El. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuşi, şi-L va proslăvi îndată. Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, şi, cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum. Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.’ ‘Doamne’, I-a zis Simon Petru, ‘unde Te duci?’ Isus i-a răspuns: ‘Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai târziu vei veni.’ ‘Doamne’, I-a zis Petru, ‘de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.’ Isus i-a răspuns: ‘Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.”


IDEI DE BAZĂ

¶Isus vede proslăvirea Sa în jertfa pe care o va aduce înaintea lui Dumnezeu pentru ispășirea omului păcătos… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: