Relație VS Religie – Capitolul 5 Lecția 30 Prejudecățile ne fac vulnerabili

Matei 26:57-75 – „Cei ce au prins pe Isus L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru şi a şezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârşitul. Preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţişat mulţi martori mincinoşi. La urmă au venit doi şi au spus: ‘Acesta a zis: ‘Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile.’ Marele preot s-a sculat în picioare şi I-a zis: ‘Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva Ta?’ Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: ‘Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.’ ‘Da’, i-a răspuns Isus, ‘sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.’ Atunci, marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: ‘A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. Ce credeţi?’ Ei au răspuns: ‘Este vinovat, să fie pedepsit cu moartea.’ Atunci, L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii şi L-au pălmuit, zicând: ‘Hristoase, proroceşte-ne cine Te-a lovit!’ Petru însă şedea afară în curte. O slujnică a venit la el şi i-a zis: ‘Şi tu erai cu Isus Galileeanul!’ Dar el s-a lepădat înaintea tuturor şi i-a zis: ‘Nu ştiu ce vrei să zici.’ Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică şi a zis celor de acolo: ‘Şi acesta era cu Isus din Nazaret.’ El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ, şi a zis: ‘Nu cunosc pe Omul acesta!’ Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi au zis lui Petru: ‘Nu mai încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba te dă de gol.’ Atunci, el a început să se blesteme şi să se jure, zicând: ‘Nu cunosc pe Omul acesta!’ În clipa aceea a cântat cocoşul. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: ‘Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.’ Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.”


IDEI DE BAZĂ

¶Cum a fost posibil ca ucenicii, oamenii care au fost alături de Isus văzând toate minunile Lui și ascultând toate învățăturile Lui, să-L părăsească în aceste momente de cumpănă?… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: