Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 1 Prioritatea lucrurilor spirituale

Capitolul 6

PRINCIPII PENTRU VIAȚĂ ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU


Ioan 6:22-44 – „Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi, sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Isus. Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: ‘Învățătorule, când ai venit aici?’ Drept răspuns, Isus le-a zis: ‘Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însăși Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.’ Ei I-au zis: ‘Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?’ Isus le-a răspuns: ‘Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela pe care L-a trimis El.’ ‘Ce semn faci Tu deci’, I-au zis ei, ‘ca să-l vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi Tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris: ‘Le-a dat să mănânce pâine din cer’. ,Isus le-a zis: ‘Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața.’ ‘Doamne’, I-au zis ei, ‘dă-ne totdeauna această pâine.’ Isus le-a zis: ‘Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în Mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că M-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară, căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Și voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.’ Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: ‘Eu sunt Pâinea care s-a coborât din cer.’ Și ziceau: ‘Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată și mama îi cunoaștem? Cum dar zice El: ‘M-am coborât din cer’?’ Isus le-a răspuns: ‘Nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.”


IDEI DE BAZĂ

¶După înmulțirea pâinilor, oamenii Îl căutau pe ISUS cu și mai multă insistență… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: