Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 2 Responsabilități cetățenești pentru credincioși

Matei 22:15-22 – „Atunci, fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: ‘Învăţătorule, ştim că eşti adevărat şi că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa oamenilor. Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?’ Isus, care le cunoştea vicleşugul, a răspuns: ‘Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? Arătaţi-Mi banul birului.’ Şi ei I-au adus un ban. El i-a întrebat: ‘Chipul acesta şi slovele scrise pe el ale cui sunt?’ ‘Ale Cezarului’, I-au răspuns ei. Atunci, El le-a zis: ‘Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!’ Miraţi de cuvintele acestea, ei L-au lăsat şi au plecat.”
IDEI DE BAZĂ

¶Fariseii – oamenii cei mai religioși ai vremii – încearcă să-L prindă pe ISUS cu ceva neadecvat din perspectiva legilor umane. Întrebarea este dacă un om credincios ar trebui sau nu să plătească impozitele către guvernul Romei?… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: