Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 4 Dumnezeu te ajută în activitățile profesionale

Luca 5:1-11 – „Pe când se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puțin de la țărm. Apoi, a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: ‘Depărteaz-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire.’ Drept răspuns, Simon I-a zis: ‘Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar, la Cuvântul Tău, voi arunca mrejele!’ După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și I-a zis: ‘Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.’ Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci, Isus a zis lui Simon: ‘Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.’ Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după El.”


IDEI DE BAZĂ

¶Cu toate că Domnul ISUS era preocupat să vestească Evanghelia Împărăției, El este interesat și de viața de zi cu zi a celor din jurul Lui, cu scopul de a aduce slavă lui Dumnezeu și de a contribui la binele lor… Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: