Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 5 Dumnezeu vrea să fim roditori

Matei 21:18-22 – „Dimineaţa, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum şi S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze şi i-a zis: ‘De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!’ Şi îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat şi au zis: ‘Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?’ Drept răspuns, Isus le-a zis: ‘Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci, chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare’, se va face. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”


IDEI DE BAZĂ

¶ISUS blesteamă acest smochin, fiindcă nu a găsit roadă în el. Principiul rodirii este pus de Dumnezeu în creație și El este îndreptățit să se aștepte la rodire atât în domeniul lumii fizice, precum și în domeniul spiritual…. Citește în continuare

%d blogeri au apreciat: