Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 8 Puterea credinței

  • Marcu 4:35-41 – „În aceeași zi, seara, Isus le-a zis: ‘Să trecem în partea cealaltă.’ După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care Se afla și așa cum era. Împreună cu El mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și El dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii L-au deșteptat și I-au zis: ‘Învățătorule, nu-Ți pasă că pierim?’ El S-a sculat, a certat vântul și a zis mării: ‘Taci! Fără gură!’ Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: ‘Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință?’ I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: ‘Cine este Acesta de Îl ascultă chiar și vântul, și marea?”
  • Marcu 5:1-20 – „Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile, și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat și a strigat cu glas tare: ‘Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!’ Căci Isus îi zicea: ‘Duh necurat, ieși din omul acesta!’ ‘Care-ți este numele?’, l-a întrebat Isus. ‘Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți.’ Și Îl ruga stăruitor să nu-I trimită afară din ținutul Acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii L-au rugat și au zis: ‘Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei.’ Isus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci; și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape două mii și s-au înecat în mare. Porcarii au ieșit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos îmbrăcat și întreg la minte; și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate, le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor. Pe când se suia El în corabie, omul care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămână cu El. Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: ‘Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.’ El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Și toți se minunau.”

IDEI  DE BAZĂ

  • Furtuna de pe mare, trebuia să mărească încrederea ucenicilor în Isus și să-i încurajeze să se încreadă în Dumnezeu chiar în situația declanșării forțelor naturii. Dumnezeu este Stăpânul absolut și are autoritate peste ele. În astfel de situații El este prezent, iar noi trebuie să acționăm bazați pe credință nu pe frică.
  • Reacția umană la lucrarea lui satan din viețile semenilor este să excludă, să izoleze și să abandoneze astfel de persoane...citește în continuare

https://studio.youtube.com/video/ektVb2IuMzg/edit

%d blogeri au apreciat: