Relatie VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 9 Crede înainte de a vedea

  • Ioan 4:43-54 – „După aceste două zile, Isus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea. Căci El Însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului; căci fuseseră și ei la praznic. Isus S-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Isus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la El și L-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte. Isus i-a zis: ‘Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți!’ Slujbașul împărătesc I-a zis: ‘Doamne, vino până nu moare micuțul meu.’ ‘Du-te’, i-a zis Isus, ‘fiul tău trăiește.’ Și omul Acela a crezut cuvintele pe care I le spusese Isus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei i-au zis: ‘Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile.’ Tatăl a recunoscut că tocmai în ceasul Acela îi zisese Isus: ‘Fiul tău trăiește.’ Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Isus după ce S-a întors din Iudeea în Galileea.”

IDEI  DE BAZĂ

  • Cu toate că scopul principal al lui Isus era ca mergând din loc în loc să vestească Evanghelia, totuși oamenii nu puteau crede învățătura lui Dumnezeu fără a fi interesați de semnele și minunile ce își doreau să le vadă.
  • În Capernaum, un funcționar împărătesc solicită ajutorul lui Isus pentru vindecarea fiului său care era bolnav pe moarte.
  • Isus nu acționează conform cu așteptările acestui tată, care L-a invitat în casa sa, ci îi spune simplu că fiul său este bine.
  • El îl crede pe Isus pe cuvânt, și se întoarce spre casă fără să vadă vindecarea. Pe drum, este anunțat că fiul său a fost vindecat chiar atunci când el a primit prin credință cuvântul vindecării rostit de Isus.

Oamenii din timpul Domnului Isus, la fel ca cei de astăzi, erau mai interesați de binele fizic, nerealizând că, de fapt sufletul este etern, și de el ar trebui să ne ocupăm cu prioritate. Cu toate acestea nevoile imediate, trupești, precum sănătatea, hrana, familia, par să fie prioritare…citește în continuare

%d blogeri au apreciat: