Relație VS Religie – Capitolul 6 Lecția 10 Credința aduce vindecare

  • Marcu 5:21-43 – După ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele Lui și I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: ‘Fetița mea trage să moară: rogu-Te, vino de-Ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască.’ Isus a plecat împreună cu el. Și după El mergea mult norod și-L îmbulzea. Și era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina Lui. Căci își zicea ea: ‘Dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.’ Și îndată, a secat izvorul sângelui ei. Și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut îndată că o putere ieșise din El și, întorcându-Se spre mulțime, a zis: ‘Cine s-a atins de Mine?’ El Se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui și I-a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis:’Fiică, credința ta te-a mântuit; du-te în pace și fii tămăduită de boala ta.’ Pe când vorbea El încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii, care-i spun: ‘Fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe Învățătorul?’ Dar Isus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: ‘Nu te teme, crede numai!’ Și n-a îngăduit nimănui să-L însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo, Isus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: ‘Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme.’ Ei își băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce-L însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: ‘Talita cumi’, care, tălmăcit, înseamnă: ‘Fetițo, scoală-te, îți zic!’ Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniți. Isus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței.”

IDEI  DE BAZĂ

  • Chiar și cei mai orgolioși sau sus-puși oameni, atunci când sunt loviți de vreo nenorocire, sunt gata să se smerească și să apeleze la credința în Dumnezeu pentru a găsi rezolvarea.
  • În drum spre casa lui Iair, o femeie care avea probleme de sănătate de mult timp se atinge de haina lui Isus. Credința ei a ajutat-o să experimenteze vindecarea, doar prin atingere de haina lui Isus.
  • Chiar atunci vine informația că fiica lui Iair murise și este prea târziu, nu are rost ca Isus să mai vină până la casa lui. Isus, care era în directă legătură cu Tatăl ceresc știa că va avea loc o minune chiar mai mare, de aceea i-a zis tatălui fetei: “Doar crede!”
  • Aici avem dovada că vindecările și minunile se fac prin credință, uneori prin credința celui în cauză, cum a fost cu femeia vindecată de scurgere de sânge, iar alteori se fac prin credința celui ce se roagă, în cazul de față Isus, fiindcă nimeni nu mai putea crede după ce fata murise.

Chiar și cei mai orgolioși sau sus-puși oameni, atunci când sunt loviți de vreo nenorocire, sunt gata să se smerească și să apeleze la credința în Dumnezeu pentru a găsi rezolvarea. Dacă Iair venea în fața lui Isus cu condițiile impuse de statutul său de lider religios, fără să se smerească și dacă nu credea sincer în puterea Lui, nu ar fi experimentat această minune. Isus i-a cunoscut inima și a răspuns cererii sale plecând spre casa lui pentru a-i vindeca fiica, care între timp a și murit… citește în continuare

%d blogeri au apreciat: