Relație VS. Religie – Capitolul 6 Lecția 12 Credința nu pierde oportunitatea

  • Marcu 10:46-52 – Au ajuns la Ierihon. Şi, pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos, lângă drum, şi cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige: ‘Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!’ Mulţi îl certau să tacă, dar el şi mai tare striga: ‘Fiul lui David, ai milă de mine!’ Isus S-a oprit şi a zis: ‘Chemaţi-l!’ Au chemat pe orb şi i-au zis: ‘Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.’ Orbul şi-a aruncat haina, a sărit şi a venit la Isus. Isus a luat cuvântul şi i-a zis: ‘Ce vrei să-ţi fac?’ ‘Rabuni’, I-a răspuns orbul, ‘să capăt vederea.’ Şi Isus i-a zis: ‘Du-te, credinţa ta te-a mântuit.’ Îndată orbul şi-a căpătat vederea şi a mers pe drum după Isus.”

IDEI  DE BAZĂ

  • Un cerșetor orb care a auzit de Isus, a crezut că El îl va vindeca.
  • Înțelegând că ISUS este prin apropiere, a început să strige atât de tare încât cei din jur s-au deranjat, dar el dorea să fie sigur că nu pierde ocazia și valorifică șansa vieții lui!
  • Isus este disponibil, El nu poate trece nepăsător pe lângă cineva care Îl dorește din inimă și crede că El îi poate rezolva problema.
  • ISUS îi ascultă rugăciunea, iar orbul se bucură că a fructificat cea mai mare oportunitate a vieții lui.

Acest orb care cerșea, a auzit cu siguranță de minunile pe care le făcea Isus peste tot pe unde trecea. Nu era dispus să piardă această ocazie favorabilă, când Isus trecea prin apropiere de el. În credința lui, nu s-a rușinat și nu a ținut cont că deranjează pe cineva cu vocea lui ridicată. În acea zi problema lui se întâlnea cu șansa lui și el dorea cu orice preț să-și fructifice credința prinzând oportunitatea… citește în continuare

%d blogeri au apreciat: