Relație VS. Religie – Capitolul 7 – Costurile Împărăției. Lecția 1 Gratis, dar trebuie plătit un preț!

  • Luca 14:25-35 – „Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors şi le-a zis: ‘Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el şi să zică: ‘Omul acesta a început să zidească şi n-a putut isprăvi.’ Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot aşa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul Meu. Sarea este bună, dar, dacă sarea îşi pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit să audă.”

IDEI  DE BAZĂ

  • Împărăția lui Dumnezeu are o valoare inestimabilă; suntem gata să plătim prețul?
  • Isus nu cere urmașilor Săi să-și urască familia, dimpotrivă ei trebuie să-i iubească și pe vrăjmașii lor, dar dacă trebuie să aleagă între Dumnezeu și familie, întotdeauna vor alege pe Dumnezeu.
  • Dumnezeu a plătit prețul suprem pentru ca noi să primim Împărăția. Totuși avem și noi un preț de plătit.

Isus aduce aceste învățături într-un moment de maximă popularitate și ascensiune publică. Tot mai mulți oameni se asociau cu El și cu învățătura ce o aducea și erau bucuroși să fie ucenici ai Săi. Ei sunt avertizați că Împărăția Cerurilor este o realitate foarte valoroasă, un bun spiritual pentru care trebuie plătit un preț. Împărăția nu este la reducere sau gratis. Prețul ei este atât de mare că Dumnezeu, știind că oamenii nu au cum să-l plătească a ales să plătească El Însuși pentru noi. Într-un oarecare sens, noi primim Împărăția gratis deși pe Dumnezeu L-a costat prețul suprem pentru ca noi să o putem avea. Știind însă că noi dăm valoare în funcție de prețul pe care-l plătim, Dumnezeu a “aranjat” lucrurile în așa fel ca și noi să avem de plătit un preț. Prețul este dat de faptul că Împărăția este atât de valoroasă încât nu putem cântări nimic alături de ea, nici măcar propriile vieți. Pentru că nici un om nu putea plăti prețul întrării în Împărăție, Dumnezeu ne oferă gratuit intrarea, prin credința în jertfa lui Isus, rămânerea în Împărăție, însă este posibilă numai prin respectarea principiilor ei… citește în continuare

%d blogeri au apreciat: