Relație VS Religie – Capitolul 7 Lecția 2 Dă-i lui Dumnezeu ce iubești cel mai mult

  • Marcu 10:17-27 – „Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: ‘Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?’ ‘Pentru ce Mă numeşti bun?’, i-a zis Isus. ’Nimeni nu este bun, decât Unul singur: Dumnezeu. Cunoşti poruncile: ‘Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înşeli; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.’ El I-a răspuns: ‘Învăţătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereţea mea.’ Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: ‘Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.’ Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuţii. Isus S-a uitat împrejurul Lui şi a zis ucenicilor Săi: ’Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!’ Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: ‘Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii să intre în Împărăţia lui Dumnezeu! Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu!’ Ucenicii au rămas şi mai uimiţi şi au zis unii către alţii: ‘Cine poate atunci să fie mântuit?’ Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: ’Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.”

IDEI  DE BAZĂ

  • Nu bogățiile acestui tânăr erau o problemă, ci faptul că inima lui era legată de avuția lui. Cetățenii Împărăției i-au dat inima lui Isus în totalitate.
  • Cerându-i să vândă tot ce are, Isus i-a cerut de fapt să își dezlipească inima de bogățiile în care se încredea.
  • În inima unui om care are bogății se duce o luptă pentru cine va fi pe primul loc: Isus sau bogățiile?
  • Astfel Isus le spune ucenicilor că cei bogați au o mare problemă să ajungă în Împărăție, pentru că le este inima legată de bogății. Totuși nimic nu este cu neputință la Dumnezeu, nici chiar să mântuiască un om bogat.

Privind în inima acestui tânăr bogat, Isus vede că el nu arăta așa de bine ca în exterior. El afirmă că păzește cu atenție poruncile, însă porunca de a-L iubi pe Domnul Dumnezeul său cu toată inima sa, era prima încălcată pentru că o parte din inima lui aparținea bogățiilor. Din nou, putem vedea că Isus se uită în inima omului atunci când cineva vine la El . Din perspectiva oamenilor, a ucenicilor, acest tânăr bogat era candidatul perfect pentru Împărăție, fiindcă omul se uită la ce izbește privirea, și totuși, din perspectiva lui Isus, acest tânăr era departe de Împărăție fiindcă inima îi era legată de bogăția pământească. Prețul pe care Isus îi cere să-l plătească pentru Împărăție este să-I dea lui Dumnezeu ceea ce iubește cel mai mult, ceea ce îi ocupă inima… citește în continuare

%d blogeri au apreciat: