Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 3 Străduiți-vă să intrați

  • Luca 13:22-35 – „Isus umbla prin cetăţi şi prin sate, învăţând pe norod şi călătorind spre Ierusalim. Cineva I-a zis: ‘Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?’ El le-a răspuns: ‘Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. Odată ce Stăpânul casei Se va scula şi va încuia uşa, şi voi veţi fi afară şi veţi începe să bateţi la uşă şi să ziceţi: ‘Doamne, Doamne, deschide-ne!’ drept răspuns, El vă va zice: ‘Nu ştiu de unde sunteţi.’ Atunci veţi începe să ziceţi: ‘Noi am mâncat şi am băut în faţa Ta şi în uliţele noastre ai învăţat pe norod.’ Şi El va răspunde: ‘Vă spun că nu ştiu de unde sunteţi; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii.’ Va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor când veţi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov şi pe toţi prorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi, scoşi afară. Vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la masă în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei dintâi şi sunt unii din cei dintâi care vor fi cei de pe urmă.’ În aceeaşi zi, au venit câţiva farisei şi I-au zis: „Pleacă şi du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare.’ ‘Duceţi-vă’, le-a răspuns El, ‘şi spuneţi vulpii aceleia: Iată că scot dracii şi săvârşesc vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine şi poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu Mă veţi mai vedea până veţi zice: ‘Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!”

IDEI  DE BAZĂ

  • Isus le transmite oamenilor faptul că pentru a intra în Împărăție trebuie depus un efort, o silință, pentru că accesul este poarta cea îngustă, pe care aleg să intre puțini oameni.
  • De asemenea timpul este limitat, în primul rând pentru că viața este nesigură, apoi faptul că este o perioadă a harului în care ușa Împărăției este deschisă, perioadă care se va sfârși.
  • Argumentele aduse de cei rămași afară, oricât de interesante par, nu vor mai ajuta pe nimeni.

Isus îi atenționează pe oameni cu privire la faptul că accesul spre Împărăție presupune o oarecare silință și acest lucru va fi neprietenos cu mulți care vor prefera poarta cea largă puțini fiind cei ce se vor anevoi și disciplina pentru a intra prin poarta cea îngustă în Împărăție… citește în continuare

%d blogeri au apreciat: