Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 4, Acceptă harul!

  • Luca 23:26-43 – „Pe când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care se întorcea de la câmp, şi i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus. În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei, care se boceau, îşi băteau pieptul şi se tânguiau după El. Isus S-a întors spre ele şi a zis: ‘Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri. Căci iată, vor veni zile când se va zice: ‘Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut şi de sânii care n-au alăptat!’ Atunci vor începe să zică munţilor: ‘Cădeţi peste noi!’ şi dealurilor: ‘Acoperiţi-ne!’ Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?’ Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâţi împreună cu Isus. Când au ajuns la locul numit ‘Căpăţâna’, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stânga. Isus zicea: ‘Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!’ Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus şi ziceau: ‘Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine Însuşi dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.’ Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet şi-I ziceau: ‘Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi!’ Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreieşti: ‘Acesta este Împăratul iudeilor.’ Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: ‘Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!’ Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: ‘Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.’ Şi a zis lui Isus: ‘Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta!’ Isus a răspuns: ‘Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.’

IDEI  DE BAZĂ

  • Una din scenele cele mai deosebite legate de evenimentul răstignirii lui Isus este cea legată de mântuirea tâlharului.
  • În timp ce Isus murea pe cruce, Se ruga pentru cei ce-L răstigneau, cât și pentru cei prezenți acolo, care nu înțelegeau ce se petrece.
  • Conducătorii religioși, trecătorii și soldații, cu toții își băteau joc de El, dar unul dintre criminalii răstigniți împreună cu Isus, a crezut că este Fiul lui Dumnezeu și a primit mântuirea fără să facă nimic.

Un cost destul de dificil de plătit când cineva vrea să primească mântuirea și să intre în Împărăție este să accepte harul. Harul sau favorul divin este să primim de la Dumnezeu un bine nemeritat, gratis, pentru care nici nu putem să plătim. Oamenii pot accepta destul de ușor să li se ceară să facă ceva, mai ales cei care au o oarecare legătură cu religia, dar să primească mântuirea prin har, li se pare mult. Mântuirea tâlharului de pe cruce este un fapt care definește harul… citește în continuare

%d blogeri au apreciat: