Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 6, Renunță la spiritul de conservare, dobândind un spirit de sacrificiu

  • Marcu 8:27-38 – Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: ‘Cine zic oamenii că sunt Eu?’ Ei I-au răspuns: ‘Ioan Botezătorul; alții: Ilie; alții: Unul din proroci.’ ‘Dar voi’, i-a întrebat El, ‘cine ziceți că sunt Eu?’ ‘Tu ești Cristosul!’ I-a răspuns Petru. Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El. Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă L-a luat deoparte și a început să-L mustre. Dar Isus S-a întors și S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: ‘Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.’ Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: ‘Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri.”

IDEI  DE BAZĂ

  • Ucenicii cred, iar Petru declară, că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii.
  • Pasul următor este pregătirea lor pentru a înțelege că va trebui plătit prețul jertfei supreme în vederea realizării acestui scop.… citește în continuare

Un gând despre „Relație VS. Religie – Capitolul 7 Lecția 6, Renunță la spiritul de conservare, dobândind un spirit de sacrificiu

Comentariile sunt închise

%d blogeri au apreciat: