Relație VS. Religie – Capitolul 8 Lecția 6, Precaut și prevăzător

  • Matei 25:14-30 – „Atunci, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci, înţelepte. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!’ Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: ‘Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.’ Cele înţelepte le-au răspuns: ‘Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.’ Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: ‘Doamne, Doamne, deschide-ne!’ Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu vă cunosc!’ Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.”

IDEI  DE  BAZĂ

  • Cele zece fecioare îi reprezintă pe cei ce au intrat în Împărăție, fiind urmași ai lui Isus, așteptând venirea Lui. O parte dintre aceștia sunt înțelepți și o altă parte sunt nechibzuiți.
  • Întârzierea mirelui determină ațipirea tuturor fecioarelor, dar cele prevăzătoare întrucât s-au îngrijit să aibă undelemn de rezervă au putut urma pe mire în odaia de nuntă.
  • Atitudinea care face diferența este aceea de a fi prevăzător și chibzuit, judecând cumpănit toate posibilitățile neprevăzute ce ar putea apărea.
  • Acceptarea în Împărăție este condiționată de faptul că Isus ne recunoaște pe noi, nu de faptul că noi îl recunoaștem pe El.

În această pildă, Isus ne arată starea Bisericii, a credincioșilor care așteaptă venirea Mirelui Ceresc. Unii credincioși sunt înțelepți și au o atitudine prevăzătoare și chibzuită luând în considerare neprevăzutul care ar putea… citește în continuare

%d blogeri au apreciat: